Vzory

08.10.2018

Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti dle § 44b zákona č. 258/2000 Sb., ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje uveřejňuje v příloze vzor přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti dle § 44b zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ing. Alice Klingerová, ředitelka odboru HP

Celý článek

11.04.2017

Žádost / oznámení o zařazení prací do kategorií

Krajská hygienická stanice Stč. kraje uveřejňuje vzor žádosti/ oznámení o zařazení prací do kategorií. Ing. Alice Klingerová, ředitelka odboru hygieny práce, 11.04.2017

Celý článek

11.04.2017

Žádost o stanovisko, závazné stanovisko, vyjádření

Krajská hygienická stanice Stč. kraje uveřejňuje vzor žádosti o závazné i jiné stanovisko k řízení, kde je orgán ochrany veřejného zdraví dotčeným správním úřadem. MUDr. Michaela Krchová, ředitelka sekce ochrany a podpory veřejného zdraví, 11.04.2017

Celý článek

13.10.2016

Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti dle § 58 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje uveřejňuje v příloze vzor přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti dle § 58 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ing. Alice Klingerová, ředitelka odboru hygieny práce 13.10.2016

Celý článek

19.03.2014

Žádost o stanovisko k plánu letecké aplikace přípravků na ochranu rostlin

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje uveřejňuje vzor žádosti o stanovisko k plánu letecké aplikace přípravků na ochranu rostlin. MUDr. Michaela Krchová, vedoucí odboru hygieny práce 19.03.2014

Celý článek

27.08.2012

Oznámení o provádění speciální ochranné dezinfekce/dezinsekce/deratizace nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické nebo toxické

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje uveřejňuje vzor Oznámení o provádění speciální ochranné DDD nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické nebo toxické. MUDr. Michaela Krchová

Celý článek

02.03.2011

Pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami

Krajská hygienická stanice připravila postup pro vypracování Pravidel pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami podle § 44a odst. 10 zákona č. 258/2000 Sb.o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. MUDr. Michaela Krchová, vedoucí odboru HP

Celý článek