Vzory

17.06.2015

Vzor - posudek zdravotní způsobilosti dítěte

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje poskytuje vzor posudku zdravotní způsobilosti dítěte vyžadovaný při škole v přírodě a zotavovací akci. Mgr. Jana Tomicová, vedoucí odboru hygieny dětí a mladistvých, 17.06.2015

Celý článek

17.06.2015

Vzor - ohlášení zotavovací akce

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje poskytuje vzor pro ohlášení zotavovací akce. Mgr. Jana Tomicová, vedoucí odboru hygieny dětí a mladistvých, 17.06.2015

Celý článek

17.06.2015

Vzor - ohlášení školy v přírodě

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje poskytuje vzor pro ohlášení školy v přírodě. Mgr. Jana Tomicová, vedoucí odboru hygieny dětí a mladistvých, 17.06.2015

Celý článek

17.06.2015

Vzor - podání podnětu

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje poskytuje vzor pro podání podnětu. Mgr. Jana Tomicová, vedoucí odboru hygieny dětí a mladistvých, 17.06.2015

Celý článek

17.06.2015

Vzor žádosti - všeobecně

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje poskytuje vzor všeobecné žádosti. Mgr. Jana Tomicová, vedoucí odboru hygieny dětí a mladistvých, 17.06.2015

Celý článek

17.06.2015

Vzor žádosti k rejstříku škol

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje poskytuje vzor žádosti pro vydání stanoviska k rejstříku škol. Mgr. Jana Tomicová, vedoucí odboru hygieny dětí a mladistvých, 17.06.2015

Celý článek

17.06.2015

Vzor prohlášení rodičů - bezinfekčnost

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje poskytuje vzor formuláře o bezinfekčnosti dítěte vyžadovaný při škole v přírodě nebo zotavovací akci. Mgr. Jana Tomicová, vedoucí odboru hygieny dětí a mladistvých, 17.06.2015

Celý článek

03.10.2011

Provozní řády

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje uveřejňuje vzory provozních řádů, MUDr. Lilian Rumlová, Vedoucí odboru hygieny dětí a mladistvých, 3. 10. 2011

Celý článek