Kontakty

ID datové schránky Krajské hygienické stanice Středočeského kraje: hhcai8e
Emailová adresa k doručení Vašich žádostí a podnětů: e-podatelna@khsstc.cz