Nápoje, ochranné nápoje a povinnosti zaměstnavatele

Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky pro své zaměstnance. Zajištění vhodných pracovních podmínek v sobě zahrnuje i povinnost zajistit pitný režim zaměstnancům na pracovištích. Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví … Pokračování textu Nápoje, ochranné nápoje a povinnosti zaměstnavatele