Aktuální situace ve výskytu koronaviru ve Středočeském kraji

Kompletní statistika včetně otevřených dat je možná ke stažení zde.

Přehlednější statistiku o vykázaném očkování v kraji naleznete na internetových stránkách Krajského úřadu Středočeského kraje https://ockovani.kr-stredocesky.cz/Report-Ockovani. Další informace lze vyhledat na internetové stránce https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Zpracovala: Ing. Iveta Klementová

S ohledem na platné právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů není možné sdělovat žádné další bližší podrobnosti.