Informace

Úplný oficiální název:

ČR – Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
Adresa sídla:

Dittrichova 17

120 00  PRAHA 2

IČO:  7100 9159

ID datové schránky úřadu (centrála i pobočky): hhcai8e


Emailová adresa k doručení Vašich žádostí a podnětů:  e-podatelna@khsstc.cz

 


Podmínky pro přijímání elektronických dokumentů Krajskou hygienickou stanicí Stč. kraje najdete zde.