Kontakty – rozcestník

Podatelna a recepce - Praha Dittrichova
Jméno, Příjmení Funkce Telefon
Eva Kozáková Podatelna +420 234 118 242 eva.kozakova@khsstc.cz 
Renata Krejčiová Podatelna +420 234 118 242 renata.krejciova@khsstc.cz 
Věra Rysová Recepční +420 234 118 111 vera.rysova@khsstc.cz 
Miroslav Hejna Recepční +420 234 118 111 miroslav.hejna@khsstc.cz 
Helena Radoušková Recepční +420 234 118 111 helena.radouskova@khsstc.cz 
Ředitelství - Praha Dittrichova
Jméno, Příjmení Funkce Telefon
Mgr. Tomáš Vodný Vedoucí služebního úřadu - ředitel KHS +420 234 118 215 info@khsstc.cz 
Zora Šíchová Asistentka ředitele +420 234 118 215 zora.sichova@khsstc.cz 
Bc. Jana Valouchová Krizová manažerka a referentka zdravotní politiky +420 234 118 222 jana.valouchova@khsstc.cz 
Dana Šalamunová, MBA Tisková mluvčí +420 234 118 122 dana.salamunova@khsstc.cz 
Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví - Praha Dittrichova
Jméno, Příjmení Funkce Telefon
MUDr. Libuše Polanská Ředitelka sekce ochrany a podpory veřejného zdraví +420 234 118 260 libuse.polanska@khsstc.cz 
Mgr. Hana Štollová Ředitelka odboru hygieny obecné a komunální +420 310 014 404 (Ben)
+420 234 118 205 (Pra)
hana.stollova@khsstc.cz
Ing. Alice Klingerová Ředitelka odboru hygieny práce +420 234 118 288 alice.klingerova@khsstc.cz
Ing. Michal Novotný Ředitel odboru hygieny výživy a PBU (pracovištěm v Kolíně) +420 234 118 292 (Pra),
+420 310 014 438 (Kol)
michal.novotny@khsstc.cz
MUDr. Lilian Rumlová Ředitelka odboru protiepidemického (pracovištěm v Nymburku) +420 234 118 257 (Pra),
+420 325 512 665 (Ny)
lilian.rumlova@khsstc.cz
Mgr. Jana Tomicová Ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých +420 234 118 261 jana.tomicova@khsstc.cz

Odbory KHS