Kontakty – rozcestník

Podatelna a recepce - Praha Dittrichova
Jméno, Příjmení Funkce Telefon
Sandra Sochůrková Podatelna +420 211 154 615 sandra.sochurkova@khsstc.cz 
Eva Kozáková Podatelna +420 211 154 615 eva.kozakova@khsstc.cz 
Věra Rysová Recepční +420 211 154 600 vera.rysova@khsstc.cz 
Miroslav Hejna Recepční +420 211 154 600 miroslav.hejna@khsstc.cz 
Helena Radoušková Recepční +420 211 154 600 helena.radouskova@khsstc.cz 
Ředitelství - Praha Dittrichova
Jméno, Příjmení Funkce Telefon
Mgr. Tomáš Vodný Vedoucí služebního úřadu - ředitel KHS +420 211 154 601 info@khsstc.cz 
Zora Šíchová Asistentka ředitele +420 211 154 601 zora.sichova@khsstc.cz 
Ing. Iveta Klementová Krizová manažerka a referentka zdravotní politiky +420 211 154 603 iveta.klementova@khsstc.cz 
Kontakt pro média info@khsstc.cz 
Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví - Praha Dittrichova
Jméno, Příjmení Funkce Telefon
MUDr. Libuše Polanská Ředitelka sekce ochrany a podpory veřejného zdraví +420 211 154 611 libuse.polanska@khsstc.cz 
Mgr. Hana Štollová Ředitelka odboru hygieny obecné a komunální +420 310 014 404 (Ben)
+420 211 154 659 (Pra)
hana.stollova@khsstc.cz
Ing. Alice Klingerová Ředitelka odboru hygieny práce +420 211 154 676 alice.klingerova@khsstc.cz
Ing. Michal Novotný Ředitel odboru hygieny výživy a PBU (pracovištěm v Kolíně) +420 211 154 689 (Pra),
+420 310 014 438 (Kol)
michal.novotny@khsstc.cz
MUDr. Lilian Rumlová Ředitelka odboru protiepidemického (pracovištěm v Nymburku) +420 211 154 746 (Pra),
+420 310 014 544 (Ny)
lilian.rumlova@khsstc.cz
Mgr. Jana Tomicová Ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých +420 211 154 646 jana.tomicova@khsstc.cz

Odbory KHS