Kontakty Odboru hygieny dětí a mladistvých

Odbor hygieny dětí a mladistvých
Jméno, Příjmení Funkce Telefon
Mgr. Jana Tomicová Ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých +420 211 154 646 jana.tomicova@khsstc.cz 
Praha východ
Jméno, Příjmení Funkce Telefon
Bc. Lucie Bansetová Referent +420 211 154 647 lucie.Bansetova@khsstc.cz 
Mgr. Kateřina Podlenová Referent +420 211 154 649 katerina.podlenova@khsstc.cz 
Mgr. Martina Malačinová Referent +420 211 154 648 Martina.Malacinova@khsstc.cz
Bc. Jan-Jakub Čumpelík Referent +420 211 154 735 jan.jakub.cumpelik@khsstc.cz 
Praha západ
Jméno, Příjmení Funkce Telefon
Ing. Petra Kovářová Referent +420 211 154 650 petra.kovarova@khsstc.cz 
Bc. Lucie Bansetová Referent +420 211 154 647 lucie.Bansetova@khsstc.cz 
Bc. Jan-Jakub Čumpelík Referent +420 211 154 735 jan.jakub.cumpelik@khsstc.cz 
Jméno, Příjmení Funkce Telefon
Ing. Alena Šípková Zástupce vedoucího oddělení +420 310 014 417 alena.sipkova@khsstc.cz
Květa Heřmánková Referent +420 310 014 401 kveta.hermankova@khsstc.cz
Jméno, Příjmení Funkce Telefon
Mgr. et Mgr. Veronika Walenková Vedoucí oddělení (pracoviště v Příbrami) +420 310 014 576 veronika.walenkova@khsstc.cz
Zuzana Jelínková Referent +420 310 014 494 zuzana.jelinkova@khsstc.cz
Ing. Lenka Ciprová Referent +420 310 014 493 lenka.ciprova@khsstc.cz
Jméno, Příjmení Funkce Telefon
Ing. Kateřina Pilařová, DiS Vedoucí oddělení (pracoviště v Rakovníku) +420 310 014 583 katerina.pilarova@khsstc.cz
Martina Dragounová Referent +420 310 014 506 martina.dragounova@khsstc.cz
Mgr. Simona Fingerhutová Referent +420 310 014 505 simona.fingerhutova@khsstc.cz
Jméno, Příjmení Funkce Telefon
Bc. Petra Rychtaříková, DiS. Vedoucí oddělení (pracoviště v Nymburku) +420 310 014 551 petra.rychtarikova@khsstc.cz
Kamila Dlouhá Referent +420 310 014 436 kamila.dlouha@khsstc.cz 
Pavla Patricie Baková Referent +420 310 014 437 pavla.patricie.bakova@khsstc.cz
Jméno, Příjmení Funkce Telefon
Bc. Petra Rychtaříková, DiS. Vedoucí oddělení (pracoviště v Nymburku) +420 310 014 551 petra.rychtarikova@khsstc.cz
Bc. Jitka Poppeová Referent +420 310 014 447 jitka.poppeova@khsstc.cz
Jméno, Příjmení Funkce Telefon
Ing. Pavla Cihlářová, DiS. Vedoucí oddělení (pracoviště v Mladé Boleslavi) +420 310 014 534 pavla.cihlarova@khsstc.cz 
Anna Stehlíková Referent +420 310 014 466 anna.stehlikova@khsstc.cz 
Jméno, Příjmení Funkce Telefon
Ing. Pavla Cihlářová, DiS. Vedoucí oddělení +420 310 014 534 pavla.cihlarova@khsstc.cz 
Renata Žitná Referent +420 310 014 535 renata.zitna@khsstc.cz 
Jméno, Příjmení Funkce Telefon
Bc. Petra Rychtaříková, DiS. Vedoucí oddělení +420 310 014 551 petra.rychtarikova@khsstc.cz
Ing. Iveta Devátá Referent +420 310 014 552 iveta.devata@khsstc.cz
Jméno, Příjmení Funkce Telefon
Mgr. et Mgr. Veronika Walenková Vedoucí oddělení +420 310 014 576 veronika.walenkova@khsstc.cz 
Daniela Novotná, DiS. Referent +420 310 014 577 daniela.novotna@khsstc.cz 
Jméno, Příjmení Funkce Telefon
Ing. Kateřina Pilařová, DiS. Vedoucí oddělení +420 310 014 583 katerina.pilarova@khsstc.cz