Kontakty Odboru správního

Jméno, Příjmení Funkce Telefon
JUDr. Petr Charypar Ředitel odboru správního +420 211 154 626 petr.charypar@khsstc.cz 
Jméno, Příjmení Funkce Telefon
Mgr. Magdalena Jíchová Vedoucí právního a kontrolního oddělení +420 211 154 627 magdalena.jichova@khsstc.cz 
Radan Poppe Právník +420 211 154 604 radan.poppe@khsstc.cz
JUDr. Marta Chovancová Právník +420 211 154 628 marta.chovancova@khsstc.cz 
Jméno, Příjmení Funkce Telefon
Mgr. Jarmila Bičaniková Vedoucí personálního a dokumentačního oddělení +420 211 154 636 jarmila.bicanikova@khsstc.cz 
Eva Kozáková Podatelna +420 211 154 615 eva.kozakova@khsstc.cz 
Naděžda Hofštetrová Personalista +420 211 154 637 nadezda.hofstetrova@khsstc.cz 
Bc. Blanka Slivová Personalista +420 211 154 638 blanka.slivova@khsstc.cz 
Sandra Sochůrková Podatelna +420 211 154 615 sandra.sochurkova@khsstc.cz 
Alena Krbcová Mzdová účetní +420 211 154 720 alena.krbcova@khsstc.cz