Dokumenty ke stažení

Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti dle § 44b zákona č. 258/2000 Sb., ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

přihláška__vzor__2018.doc

Žádost / oznámení o zařazení prací do kategorií

Kategorizace_praci-formular_08-2016.doc

Žádost o stanovisko, závazné stanovisko, vyjádření

Žádost_o_stanovisko_2017.doc

Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti dle § 58 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

přihláška_ke_zkoušce_DDD.doc

přihláška_ke_zkoušce_DDD.pdf

Žádost o stanovisko k plánu letecké aplikace přípravků na ochranu rostlin

Formular_zadost_o_stanovisko_plan_LA_2014.xls

Oznámení o provádění speciální ochranné dezinfekce/dezinsekce/deratizace nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické nebo toxické

Oznámení_o_provádění_odborné_DDD_nebezp_CHL_nebo_směsmi_T__nebo_T.doc

Pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami

Pravidla_pro_praci_s_nebezpecnymi_chemickymi_latkami.doc

Žádost o stanovisko, závazné stanovisko, vyjádření, apod.

Žádost_o_stanovisko.doc

Schválení provozního řádu ubytovacího zařízení

schválení_provozního_řádu__ubytovacího_zařízení.doc

Schválení provozního řádu činností epidemiologicky závažných

schválení_provozního_řádu_činností_epidemiologicky_závažných.doc

Schválení provozního řádu koupaliště

schválení_provozního_řádu_koupaliště.doc

Schválení provozního řádu vodovodu pro veřejnou potřebu

schválení_provozního_řádu_vodovodu_pro_veřejnou_potřebu.doc

Zásady provozních řádů holičství, kadeřnictví, manikúry, pedikúry a maserských služeb

holičství_kadeřnictví_manikúra_pedikúra_masérské_služby.doc

Zásady provozních řádů koupaliště

koupaliště.doc

Zásady provozních řádů ubytovacích služeb

provozní_řád_ubytovací_služby_-_platný_od_1.1.2015.doc

Zásady provozních řádů vodovodů pro veřejnou potřebu

vodovod_pro_veřejnou_potřebu.doc

Oznámení o zahájení, změně nebo ukončení výroby nebo dovozu materiálů nebo předmětů určených pro styk s potravinami

Oznámení_výroby_nebo_dovozu_FCM.docx

Oznámení o zahájení, ukončení nebo změně činnosti provozovny stravovacích služeb

Oznamovací_povinnost_-_formulář.pdf

Žádost o posouzení a vypracování stanoviska

Žádost_o_stanovisko.doc

Žádost - zkouška znalosti hub

Žádost_zkouška_znalosti_hub_2020.doc

Žádost o poskytnutí informace

formulář_žádost_o_informace.doc

odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti poskytnutí informace

formulář_odvolání_proti_odmítnutí_žádosti.doc

Žádost o splátkový kalendář

žádost_o_splátky_-_VZOR.doc

Platby od veřejnosti

Platby od veřejnosti.pdf

Výběrová řízení na ostatní místa státních zaměstnanců

VZOR 2 Žádost o přijetí do služebního poměru

Výběrová řízení na místa představených

VZOR-cestne_prohlaseni-dle_451-1991.docx

VZOR 1 Zadost_o_prijeti_do_sluzebniho_pomeru- jmenování-představený