Kontakty Odboru hygieny práce

Odbor hygieny práce
Jméno, Příjmení Funkce Telefon
Ing. Alice Klingerová Ředitelka odboru hygieny práce +420 211 154 676 alice.klingerova@khsstc.cz 
Praha východ
Jméno, Příjmení Funkce Telefon
RNDr. Pavla Kasalová Vedoucí oddělení +420 211 154 671 pavla.kasalova@khsstc.cz 
Mgr. Eva Jaborová Zástupce vedoucího oddělení +420 211 154 672 eva.jaborova@khsstc.cz 
Kateřina Jaborová Referent +420 211 154 673 katerina.jaborova@khsstc.cz 
MUDr. Irena Citová Referent +420 211 154 674 irena.citova@khsstc.cz 
Eva Martinová Referent +420 211 154 678 eva.martinova@khsstc.cz 
Ing. Kristýna Špitálská Referent +420 211 154 680 kristyna.spitalska@khsstc.cz
Praha západ
Jméno, Příjmení Funkce Telefon
RNDr. Pavla Kasalová Vedoucí oddělení +420 211 154 671 pavla.kasalova@khsstc.cz 
Bc. Gabriela Klausová Referent +420 211 154 675 gabriela.klausova@khsstc.cz 
Gabriela Lázinková Referent +420 211 154 677 gabriela.lazinkova@khsstc.cz 
Monika Piskovská Referent +420 211 154 679 monika.piskovska@khsstc.cz 
Ing. Kristýna Špitálská Referent +420 211 154 680 kristyna.spitalska@khsstc.cz
Jméno, Příjmení Funkce Telefon
RNDr. Libor Řehoř Vedoucí oddělení +420 310 014 411 libor.rehor@khsstc.cz
Ivana Šimáková Referent +420 310 014 409 ivana.simakova@khsstc.cz
Ing. Lenka Babková Referent +420 310 014 410 lenka.babkova@khsstc.cz
Bc. Věra Adame Referent +420 310 014 410 vera.adame@khsstc.cz
Jméno, Příjmení Funkce Telefon
Ing. Alena Marková Vedoucí oddělení +420 310 014 484 (Ber)
+420 310 014 592 (Rak)
alena.markova@khsstc.cz
Drahuše Jílovcová Referent +420 310 014 486 drahuse.jilovcova@khsstc.cz
Zlatuše Březinová Referent +420 310 014 485 zlatuse.brezinova@khsstc.cz
Jméno, Příjmení Funkce Telefon
Ing. Dagmar Hlavinková Zástupce vedoucí oddělení +420 310 014 511 dagmar.hlavinkova@khsstc.cz
Ing. Miluše Bílková Referent +420 310 014 513 miluse.bilkova@khsstc.cz 
Jana Aulichová Referent +420 310 014 512 jana.aulichova@khsstc.cz
Jméno, Příjmení Funkce Telefon
Mgr. Pavla Šitychová Vedoucí oddělení +420 310 014 429 pavla.sitychova@khsstc.cz
Bc. Štěpánka Vojáčková Referent +420 310 014 430 stepanka.vojackova@khsstc.cz 
Ing. Markéta Bínová Referent +420 310 014 431 marketa.binova@khsstc.cz
Simona Tvrdíková Referent +420 310 014 432 simona.tvrdikova@khsstc.cz
Jméno, Příjmení Funkce Telefon
MUDr. Jitka Marvanová Vedoucí oddělení +420 310 014 451 jitka.marvanova@khsstc.cz 
Miroslava Cemperová Referent +420 310 014 449 miroslava.cemperova@khsstc.cz 
Ing. Petra Kasalová Referent +420 310 014 450 petra.kasalova@khsstc.cz 
Jméno, Příjmení Funkce Telefon
Mgr. Olga Radová Vedoucí oddělení +420 310 014 474 olga.radova@khsstc.cz 
Hana Bernardová Referent +420 310 014 475 hana.bernardova@khsstc.cz 
Kateřina Véghová Referent +420 310 014 477 katerina.veghova@khsstc.cz 
Jiřina Sitová Referent +420 310 014 476 jirina.sitova@khsstc.cz 
Jméno, Příjmení Funkce Telefon
Ing. Kateřina Steklá Vedoucí oddělení +420 310 014 531 katerina.stekla@khsstc.cz 
Hana Vondrlíková Referent +420 310 014 529 hana.vondrlikova@khsstc.cz 
Pavla Hadincová Mulačová Referent +420 310 014 530 pavla.hadincova@khsstc.cz 
Bc. Gabriela Hanáková Referent +420 310 014 532 gabriela.hanakova@khsstc.cz 
Jméno, Příjmení Funkce Telefon
MUDr. Jitka Marvanová Vedoucí oddělení +420 310 014 451 (Kutná Hora) jitka.marvanova@khsstc.cz 
Bc. Daniela Kratochvílová, DiS. Zástupce vedoucího oddělení +420 310 014 548 daniela.kratochvilova@khsstc.cz 
Veronika Kulawiaková Referent +420 310 014 549 veronika.kulawiakova@khsstc.cz
Ing. Ladislava Dlouhá Referent +420 310 014 550 ladislava.dlouha@khsstc.cz 
Jméno, Příjmení Funkce Telefon
Ing. Věra Prokůpková Vedoucí oddělení +420 310 014 566 vera.prokupkova@khsstc.cz 
Alena Novotná Referent +420 310 014 573 alena.novotna@khsstc.cz 
Ivana Tuháčková Referent +420 310 014 567 ivana.tuhackova@khsstc.cz 
Josef Bartoš Referent +420 310 014 568 josef.bartos@khsstc.cz 
Jméno, Příjmení Funkce Telefon
Ing. Alena Marková Vedoucí oddělení +420 310 014 484 (Beroun),
+420 310 014 592 (Rakovník)
alena.markova@khsstc.cz 
Ing. Pavel Monhart Zástupce vedoucího oddělení +420 310 014 582 pavel.monhart@khsstc.cz
Jaroslava Hamouzová Referent +420 310 014 581 jaroslava.hamouzova@khsstc.cz