Funkce: Ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých