Okres Kladno

Provozní doba
  • Provozní dobu naleznete zde
Adresa k doručení Vašich žádostí a podnětů
  • ID datové schránky úřadu: hhcai8e
Kontakt
  • Tel.: + 420 312 292 011
  • Ostatní kontakty na jednotlivé odbory naleznete zde
  • Adresa
  • gen. Klapálka 1583,
  • 272 01 Kladno
Galerie

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
územní pracoviště v Kladně gen. Klapálka 1583, 272 01 Kladno

Kontakty

Oddělení provozně organizační
Jméno, Příjmení Funkce Telefon
Podatelna Kladno +420 312 292 011 Khs-KL@khsstc.cz
Iva Štěrbová Provozně-organizační pracovník +420 312 292 011 iva.sterbova@khsstc.cz
Oddělení hygieny dětí a mladistvých
Jméno, Příjmení Funkce Telefon
Ing. Kateřina Pilařová, DiS Vedoucí oddělení (pracoviště v Rakovníku) +420 313 521 054 katerina.pilarova@khsstc.cz
Martina Dragounová Referent +420 312 292 022 martina.dragounova@khsstc.cz
Mgr. Simona Fingerhutová Referent +420 312 292 021 simona.fingerhutova@khsstc.cz
Oddělení hygieny obecné a komunální
Jméno, Příjmení Funkce Telefon
RNDr. Miroslava Hrušková Vedoucí oddělení +420 312 292 026 miroslava.hruskova@khsstc.cz, Hok_KL@khsstc.cz
Ing. Ivana Klesnilová Referent +420 312 292 025 ivana.klesnilova@khsstc.cz
Marie Malá Referent +420 312 292 026 marie.mala@khsstc.cz
Ivana Sárköziová Referent +420 312 292 025 ivana.sarkoziova@khsstc.cz
Oddělení hygieny výživy a PBU
Jméno, Příjmení Funkce Telefon
MUDr. Marie Krečmerová Zástupce vedoucí oddělení  +420 312 292 030  marie.krecmerova@khsstc.cz
Bc. Daniel Vala Referent +420 312 292 029 daniel.vala@khsstc.cz
Jana Dubayová Referent +420 312 292 029 jana.dubayova@khsstc.cz 
Zdeňka Švancarová Referent +420 312 292 028 zdenka.svancarova@khsstc.cz
Oddělení protiepidemicé
Jméno, Příjmení Funkce Telefon
RNDr. Lenka Duchajová Vedoucí oddělení +420 312 292 010 lenka.duchajova@khsstc.cz
Julie Neumannová Referent +420 312 292 034 julie.neumannova@khsstc.cz
Dagmar Bělohlávková Referent +420 312 292 017 dagmar.belohlavkova@khsstc.cz 
Naděžda Lébrová Referent +420 312 292 020 nadezda.lebrova@khsstc.cz
Šárka Aulická Referent +420 312 292 024 sarka.aulicka@khsstc.cz
Oddělení hygieny práce
Jméno, Příjmení Funkce Telefon
Ing. Dagmar Hlavinková Zástupce vedoucí oddělení +420 312 292 033 dagmar.hlavinkova@khsstc.cz
Ing. Miluše Bílková Referent +420 312 292 035 miluse.bilkova@khsstc.cz 
Jana Aulichová Referent +420 312 292 032 jana.aulichova@khsstc.cz