TESTOVACÍ STRÁNKA KONTAKTŮ

Jméno, Příjmení Funkce Telefon
Mgr. Bc. Jitka Veverková Ředitelka odboru ekonomicko-provozního +420 211 154 712 jitka.veverkova@khsstc.cz 
Jméno, Příjmení Funkce Telefon
Věra Rysová Recepční +420 211 154 600 vera.rysova@khsstc.cz 
Miroslav Hejna Recepční +420 211 154 600 miroslav.hejna@khsstc.cz 
Eva Kozáková Podatelna +420 211 154 615 eva.kozakova@khsstc.cz 
Sandra Sochůrková Podatelna +420 211 154 615 sandra.sochurkova@khsstc.cz