Biotop Divišov

Stav ke dniHodnocení
31. července 2023 voda vhodná ke koupání
Voda vhodná ke koupání
zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody
zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
voda nevhodná ke koupání
zákaz koupání
neměřeno
Popis: Přírodní koupaliště se systémem přírodního způsobu čištění vody (biotop) se nachází na jižním okraji městyse Divišov. Areál přírodního koupaliště se skládá z vodní koupací plochy o ploše 1740 m2, filtrační nádrže s rostlinkami, biologického filtru a zařízení zajišťující doplňování a oběh vody. Vodní plocha je rozdělena na zónu pro plavce s hloubkou vody 1,8 – 2,9 m, na zónu pro neplavce s hloubkou vody 0,4 – 1,2 m a brouzdaliště do 0,4 m. V brouzdališti, které je viditelně vyznačeno, se nachází vodní hřib a při vstupu do neplavecké části, je na hraně koupaliště umístěn také vodní chrlič. Návštěvníci koupaliště mohou také využít velkou desetimetrovou skluzavku, která je umístěna vedle budovy s občerstvením. Vlastní areál je napojen na veřejný vodovod a zdrojem vody pro bazén je vrtaná studna.

Na koupaliště je umístěn objekt hygienického zázemí (zázemí zaměstnanci, pokladna, WC). na severní straně tohoto objektu jsou převlékací kabiny. Dále se nachází bufet s občerstvením a terasou (ošetřovna, sklad, přípravna, hygienické zázemí, šatna, úklid).  Odpočinkové plochy pro návštěvníky jsou na travnatém povrchu a pláži z dlažby s vymývaným kamenivem.

Max. kapacita koupajících je 400 osob.

Koupací sezóna bude zahájena dle příznivého počasí od června do konce srpna.

Provozovatel zajišťuje provádění odběrů a rozborů vody prostřednictvím akreditované laboratoře.

Typ: koupaliště - přírodní koupací biotop
Provozovatel: Městys Divišov, Horní náměstí 11, PSČ 257 26 Divišov, IČ 00231690
Profil: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS zavádí povinnost zpracovat profily pro povrchové vody využívané ke koupání. Tuto povinnost upravuje nově § 34 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, a navazující vyhláška č. 155/2011 Sb., o profilech povrchových vod využívaných ke koupání.
Klasifikace vod: Klasifikace se provádí podle mikrobiologických ukazatelů, které ukazují na riziko možné nákazy infekčním onemocněním, např. zažívacího traktu nebo horečnatým onemocněním. Klasifikace byla provedena z dat za období 2015-2018 a je platná pro celou koupací sezónu 2019.
Riziko krátkodobého znečištění: Tato voda ke koupání není pod vlivem krátkodobého znečištění. 
Zpět na koupaliště

Historie

2023
01.0321.0621.0612.0731.07
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009