Biotop Divišov

Stav ke dniHodnocení
26. června 2024 voda vhodná ke koupání
Voda vhodná ke koupání
zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody
zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
voda nevhodná ke koupání
zákaz koupání
neměřeno
Popis: Přírodní koupaliště se systémem přírodního způsobu čištění vody (biotop) se nachází na jižním okraji městyse Divišov. Areál přírodního koupaliště se skládá z vodní koupací plochy o ploše 1740 m2, filtrační nádrže s rostlinkami, biologického filtru a zařízení zajišťující doplňování a oběh vody. Vodní plocha je rozdělena na zónu pro plavce s hloubkou vody 1,8 – 2,9 m, na zónu pro neplavce s hloubkou vody 0,4 – 1,2 m a brouzdaliště do 0,4 m. V brouzdališti, které je viditelně vyznačeno, se nachází vodní hřib a při vstupu do neplavecké části, je na hraně koupaliště umístěn také vodní chrlič. Návštěvníci koupaliště mohou také využít velkou desetimetrovou skluzavku, která je umístěna vedle budovy s občerstvením. Vlastní areál je napojen na veřejný vodovod a zdrojem vody pro bazén je vrtaná studna.

Na koupaliště je umístěn objekt hygienického zázemí (zázemí zaměstnanci, pokladna, WC). na severní straně tohoto objektu jsou převlékací kabiny. Dále se nachází bufet s občerstvením a terasou (ošetřovna, sklad, přípravna, hygienické zázemí, šatna, úklid).  Odpočinkové plochy pro návštěvníky jsou na travnatém povrchu a pláži z dlažby s vymývaným kamenivem.

Max. kapacita koupajících je 400 osob.

Koupací sezóna bude zahájena dle příznivého počasí od června do konce srpna.

Provozovatel zajišťuje provádění odběrů a rozborů vody prostřednictvím akreditované laboratoře.

Typ: koupaliště - přírodní koupací biotop
Provozovatel: Městys Divišov, Horní náměstí 11, PSČ 257 26 Divišov, IČ 00231690
Profil: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS zavádí povinnost zpracovat profily pro povrchové vody využívané ke koupání. Tuto povinnost upravuje nově § 34 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, a navazující vyhláška č. 155/2011 Sb., o profilech povrchových vod využívaných ke koupání.
Klasifikace vod: Klasifikace se provádí podle mikrobiologických ukazatelů, které ukazují na riziko možné nákazy infekčním onemocněním, např. zažívacího traktu nebo horečnatým onemocněním. Klasifikace byla provedena z dat za období 2015-2018 a je platná pro celou koupací sezónu 2019.
Riziko krátkodobého znečištění: Tato voda ke koupání není pod vlivem krátkodobého znečištění. 
Zpět na koupaliště

Historie

2024
24.0526.06
2023
01.0321.0621.0612.0731.07
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009