Biotop Votice

Stav ke dniHodnocení
26. června 2024 voda vhodná ke koupání
Voda vhodná ke koupání
zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody
zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
voda nevhodná ke koupání
zákaz koupání
neměřeno
Popis: Přírodní koupaliště se systémem přírodního způsobu čištění vody (biotop) se nachází ve městě Votice. Celková vodní plocha biotopu o výměře 1 513 m2 je rozdělena na brouzdaliště o hloubce do 0,4 m, neplaveckou část o hloubce do 1,2 m a plaveckou část o hloubce 3 m. Mezi jednotlivými částmi biotopu je propojovací potůček a molo. Biologická část je tvořena 5 lagunami. Nachází se zde vodní prvky a vodní hřib.

Návštěvníkům je zde k dispozici restaurace s venkovní terasou, toalety, převlékací kabinky, v zadní části areálu je umístěn dřevěný kiosek s prodejem nápojů. Vlastní areál je napojen na veřejný vodovod a vrtané studny.

Denní návštěvnost je max. je 530 osob.

Koupací sezóna bude zahájena dle příznivého počasí od června do září.

Provozovatel zajišťuje provádění odběrů a rozborů vody prostřednictvím akreditované laboratoře.

Typ: koupaliště - přírodní koupací biotop
Provozovatel: Město Votice, Komenského nám. 700, PSČ 259 17 Votice, IČ 00232963
Profil: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS zavádí povinnost zpracovat profily pro povrchové vody využívané ke koupání. Tuto povinnost upravuje nově § 34 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, a navazující vyhláška č. 155/2011 Sb., o profilech povrchových vod využívaných ke koupání. 
Klasifikace vod: Klasifikace se provádí podle mikrobiologických ukazatelů, které ukazují na riziko možné nákazy infekčním onemocněním, např. zažívacího traktu nebo horečnatým onemocněním. Klasifikace byla provedena z dat za období 2015-2018 a je platná pro celou koupací sezónu 2019.
Riziko krátkodobého znečištění: Tato voda ke koupání není pod vlivem krátkodobého znečištění. 
Zpět na koupaliště

Historie

2024
07.0624.0527.0517.0626.06
2023
07.0307.0629.0612.0701.0810.08
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009