Biotop Votice

Stav ke dniHodnocení
10. srpna 2023 voda vhodná ke koupání
Voda vhodná ke koupání
zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody
zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
voda nevhodná ke koupání
zákaz koupání
neměřeno
Popis: Přírodní koupaliště se systémem přírodního způsobu čištění vody (biotop) se nachází ve městě Votice. Celková vodní plocha biotopu o výměře 1 513 m2 je rozdělena na brouzdaliště o hloubce do 0,4 m, neplaveckou část o hloubce do 1,2 m a plaveckou část o hloubce 3 m. Mezi jednotlivými částmi biotopu je propojovací potůček a molo. Biologická část je tvořena 5 lagunami. Nachází se zde vodní prvky a vodní hřib.

Návštěvníkům je zde k dispozici restaurace s venkovní terasou, toalety, převlékací kabinky, v zadní části areálu je umístěn dřevěný kiosek s prodejem nápojů. Vlastní areál je napojen na veřejný vodovod a vrtané studny.

Denní návštěvnost je max. je 530 osob.

Koupací sezóna bude zahájena dle příznivého počasí od června do září.

Provozovatel zajišťuje provádění odběrů a rozborů vody prostřednictvím akreditované laboratoře.

Typ: koupaliště - přírodní koupací biotop
Provozovatel: Město Votice, Komenského nám. 700, PSČ 259 17 Votice, IČ 00232963
Profil: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS zavádí povinnost zpracovat profily pro povrchové vody využívané ke koupání. Tuto povinnost upravuje nově § 34 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, a navazující vyhláška č. 155/2011 Sb., o profilech povrchových vod využívaných ke koupání. 
Klasifikace vod: Klasifikace se provádí podle mikrobiologických ukazatelů, které ukazují na riziko možné nákazy infekčním onemocněním, např. zažívacího traktu nebo horečnatým onemocněním. Klasifikace byla provedena z dat za období 2015-2018 a je platná pro celou koupací sezónu 2019.
Riziko krátkodobého znečištění: Tato voda ke koupání není pod vlivem krátkodobého znečištění. 
Zpět na koupaliště

Historie

2023
07.0307.0629.0612.0701.0810.08
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009