Dobrovice

Stav ke dniHodnocení
09. srpna 2021 voda vhodná ke koupání
Voda vhodná ke koupání
zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody
zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
voda nevhodná ke koupání
zákaz koupání
neměřeno
Popis: Koupaliště je umístěno v okrajové části města. K dispozici je venkovní betonová nádrž, napouštěná částečně pitnou vodou a částečně vodou z místního podzemního zdroje. Areál má příjemný přírodní charakter s dostatkem zelených ploch i stromů. V areálu je občerstvení, záchody, venkovní sprcha.
Typ: Nádrž ke koupání
Provozovatel: Město Dobrovice
Profil: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS zavádí povinnost zpracovat profily pro povrchové vody využívané ke koupání. Tuto povinnost upravuje nově § 34 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, a navazující vyhláška č. 155/2011 Sb., o profilech povrchových vod využívaných ke koupání. Konkrétní údaje lze nalézt zde: http://eagri.cz/public/web/mze/voda/povrchove-vody-vyuzivane-ke-koupani/ 
Klasifikace vod:  
Riziko krátkodobého znečištění:  

Dobrovice

Obrázek 1 z 1

Zpět na koupaliště

Historie

2021
14.0612.0709.08
2020
24.0615.0712.08
2019
12.0615.0712.08
2018
11.0609.0706.08
2017
07.0610.0707.08
2016
13.0611.0708.08
2015
11.0613.0710.08
2014
16.0614.0711.08
2013
20.0526.0622.07
2012
28.0513.0602.0716.0730.0713.0827.08
2011
30.0511.07
2010
01.0714.0702.0816.08
2009
22.0607.0720.0717.08
2008