Dolní Bukovina

Stav ke dniHodnocení
23. srpna 2021 voda vhodná ke koupání
Voda vhodná ke koupání
zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody
zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
voda nevhodná ke koupání
zákaz koupání
neměřeno
Popis: Koupaliště je umístěno v údolní nivě potoka Zábrdky. K dispozici je venkovní betonová nádrž, napouštěné vodou ze studny. Areál má příjemný přírodní charakter s dostatkem zelených ploch. Na ploše kolem koupaliště lze tábořit. K dispozici je také hřiště na plážový volejbal.
Vybavenost
občerstvení, převlékárny, hygienické zařízení, venkovní a vnitřní sprchy
Typ: Koupaliště v přírodě
Provozovatel: Jan Hasala
Profil: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS zavádí povinnost zpracovat profily pro povrchové vody využívané ke koupání. Tuto povinnost upravuje nově § 34 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, a navazující vyhláška č. 155/2011 Sb., o profilech povrchových vod využívaných ke koupání. Konkrétní údaje lze nalézt zde: http://eagri.cz/public/web/mze/voda/povrchove-vody-vyuzivane-ke-koupani/ 
Klasifikace vod:  
Riziko krátkodobého znečištění:  

Dolní Bukovina

Obrázek 1 z 1

Zpět na koupaliště

Historie

2022
2021
01.0621.0619.0723.08
2020
24.0615.0712.08
2019
26.0629.07
2018
20.0623.0720.08
2017
19.0617.0714.08
2016
08.0611.0708.0805.09
2015
18.0501.0629.0627.0724.08
2014
02.0616.0630.0614.0728.0711.0825.08
2013
20.0517.0615.0712.08
2012
19.0627.0611.0725.0708.0822.08
2011
30.0513.0627.0611.0725.0708.0822.08
2010
09.0621.0607.0719.0702.0808.0816.08
2009
22.0607.0720.0703.0817.08
2008
20.0220.0203.0630.0614.0728.0711.08