Funkce: Ředitelka sekce ochrany a podpory veřejného zdraví