Jezero Konětopy

Stav ke dniHodnocení
15. července 2024 voda vhodná ke koupání
Voda vhodná ke koupání
zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody
zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
voda nevhodná ke koupání
zákaz koupání
neměřeno
Popis: Poblíž hlavní silnice mezi obcemi Konětopy a Dřísy ve velmi klidném prostředí se nachází 2 jezera vzniklá po ukončení těžby štěrkopísku. V prvním menším jezeře se koupání neprovozuje, ale je zde možnost rybaření a koupání psů. Ke koupání se využívá druhé větší jezero. Jedná se o velmi čisté jezero napájené čistou podzemní vodou. Jezero vykazuje na první pohled nádhernou modrou až tyrkysovou barvu. Plocha je z části oplocená a poskytuje příjemné prostředí k letní rekreaci, po celé ploše areálu je písčitá pláž. Lokalita kolem jezera je vhodným místem pro turistiku s možností kempování. V průběhu koupací sezony se nevyskytují sinice ani vodní květ. Uvnitř oploceného areálu jezer je vyhrazená plocha k parkování, k dispozici je sanitární zařízení a možnost zakoupení občerstvení.
Typ: Koupaliště v přírodě
Provozovatel: Jezero Konětopy EU s.r.o.Konětopy 33277 14 Dřísy
Profil: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS zavádí povinnost zpracovat profily pro povrchové vody využívané ke koupání. Tuto povinnost upravuje nově § 34 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, a navazující vyhláška č. 155/2011 Sb., o profilech povrchových vod využívaných ke koupání.
Klasifikace vod: Klasifikace se provádí podle mikrobiologických ukazatelů, které ukazují na riziko možné nákazy infekčním onemocněním, např. zažívacího traktu nebo horečnatým onemocněním. Klasifikace byla provedena z dat za období 2015-2018 a je platná pro celou koupací sezónu 2019.
Riziko krátkodobého znečištění: Tato voda ke koupání není pod vlivem krátkodobého znečištění. 

Jezero Konětopy

Obrázek 1 z 4

Zpět na koupaliště

Historie

2024
20.0517.0615.07
2023
22.0519.0610.0714.08
2022
23.0520.0618.0715.08
2021
24.0521.0619.0719.0716.0816.08
2020
25.0522.0620.0717.08
2019
20.0517.0615.0712.08
2018
14.0511.0609.0706.08
2017
22.0519.0617.0714.08
2016
23.0520.0618.0715.08
2015
25.0522.0620.0717.08
2014
26.0523.0621.0718.08
2013
23.0526.0525.0622.0719.08
2012
28.0525.0623.0720.08
2011
07.0611.0725.0720.0609.0815.08
2010
29.0609.0711.0726.0711.08
2009