Jezero Konětopy

Stav ke dniHodnocení
16. srpna 2021 voda vhodná ke koupání
Voda vhodná ke koupání
zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody
zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
voda nevhodná ke koupání
zákaz koupání
neměřeno
Popis: Poblíž hlavní silnice mezi obcemi Konětopy a Dřísy ve velmi klidném prostředí se nachází 2 jezera vzniklá po ukončení těžby štěrkopísku. V prvním menším jezeře se koupání neprovozuje, ale je zde možnost rybaření a koupání psů. Ke koupání se využívá druhé větší jezero. Jedná se o velmi čisté jezero napájené čistou podzemní vodou. Jezero vykazuje na první pohled nádhernou modrou až tyrkysovou barvu. Plocha je z části oplocená a poskytuje příjemné prostředí k letní rekreaci, po celé ploše areálu je písčitá pláž. Lokalita kolem jezera je vhodným místem pro turistiku s možností kempování. V průběhu koupací sezony se nevyskytují sinice ani vodní květ. Uvnitř oploceného areálu jezer je vyhrazená plocha k parkování, k dispozici je sanitární zařízení a možnost zakoupení občerstvení.
Typ: Koupaliště v přírodě
Provozovatel: Jezero Konětopy EU s.r.o.Konětopy 33277 14 Dřísy
Profil: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS zavádí povinnost zpracovat profily pro povrchové vody využívané ke koupání. Tuto povinnost upravuje nově § 34 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, a navazující vyhláška č. 155/2011 Sb., o profilech povrchových vod využívaných ke koupání. Konkrétní údaje lze nalézt zde: http://eagri.cz/public/web/mze/voda/povrchove-vody-vyuzivane-ke-koupani/ 
Klasifikace vod: Klasifikace se provádí podle mikrobiologických ukazatelů, které ukazují na riziko možné nákazy infekčním onemocněním, např. zažívacího traktu nebo horečnatým onemocněním. Klasifikace byla provedena z dat za období 2015-2018 a je platná pro celou koupací sezónu 2019.
Riziko krátkodobého znečištění: Tato voda ke koupání není pod vlivem krátkodobého znečištění. 

Jezero Konětopy

Obrázek 1 z 4

Zpět na koupaliště

Historie

2021
24.0521.0619.0719.0716.0816.08
2020
25.0522.0620.0717.08
2019
20.0517.0615.0712.08
2018
14.0511.0609.0706.08
2017
22.0519.0617.0714.08
2016
23.0520.0618.0715.08
2015
25.0522.0620.0717.08
2014
26.0523.0621.0718.08
2013
23.0526.0525.0622.0719.08
2012
28.0525.0623.0720.08
2011
07.0611.0725.0720.0609.0815.08
2010
29.0609.0711.0726.0711.08
2009
2008