Jezero Ostrá

Stav ke dniHodnocení
15. července 2024 zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody - zvýšená hodnota sinic a chlorofylu
Voda vhodná ke koupání
zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody
zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
voda nevhodná ke koupání
zákaz koupání
neměřeno
Popis: Vodní plocha sousedí s areálem veřejného tábořiště v obci Ostrá. Kvalitu vody v jezeře sleduje Obec Ostrá ve spolupráci s provozovatelem tohoto  ubytovacího zařízení. Pro koupání je nejvíce využívána písčitá pláž, vstup do vody z pláže je pozvolný. V části veřejného tábořiště je k dispozici sociální zařízení včetně sprch a stánek s občerstvením.
Typ: Koupaliště v přírodě
Provozovatel: AJZMAR s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha – Staré Město, IČO 17365821
Profil: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS zavádí povinnost zpracovat profily pro povrchové vody využívané ke koupání. Tuto povinnost upravuje nově § 34 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, a navazující vyhláška č. 155/2011 Sb., o profilech povrchových vod využívaných ke koupání. 
Klasifikace vod:  
Riziko krátkodobého znečištění:  

Zpět na koupaliště

Historie

2024
24.0520.0503.0618.0601.0708.0715.07
2023
15.0529.0512.0626.0624.0731.0714.0821.0828.08
2022
23.0506.0620.0627.0604.0711.0718.0725.0701.0808.0815.0822.0829.08
2021
19.0531.0514.0628.0612.0719.0726.0702.0809.0816.0816.08
2020
21.0501.0615.0622.0629.0607.0713.0720.0727.0703.0810.0817.0824.08
2019
20.0503.0610.0610.0617.0624.0601.0708.0715.0722.0729.0705.0812.0826.08
2018
14.0528.0518.0625.0609.0716.0723.0730.0706.0813.0820.0827.08
2017
22.0505.0619.0626.0603.0710.0717.0724.0731.0707.0814.0821.0828.08
2016
23.0506.0613.0620.0627.0604.0711.0718.0725.0701.0808.0815.0822.0829.08
2015
25.0508.0622.0607.0713.0720.0727.0703.0803.0810.0817.0824.08
2014
26.0509.0623.0607.0721.0728.0704.0811.0818.08
2013
27.0510.0624.0608.0722.0705.0819.08
2012
2011
2010
2009