Jezero Poděbrady

Stav ke dniHodnocení
15. července 2024 voda vhodná ke koupání
Voda vhodná ke koupání
zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody
zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
voda nevhodná ke koupání
zákaz koupání
neměřeno
Popis: Jedná se o vodní plochu vzniklou po těžbě písku o rozloze cca 30 ha s travnatými a písčitými plážemi a pozvolným vstupem do vody. V oddělené části koupaliště je umístěna nudistická pláž. Areál koupaliště poskytuje skvělé podmínky pro sportovní vyžití – k dispozici je volejbalové hřiště, nohejbalové hřiště,  Dále je zde možnost zapůjčení lodiček. Jezero leží v sousedství lázeňského města Poděbrady. Okolí je vhodné zejména pro pěší výlety a cykloturistiku. Vybavenost: Stánky s občerstvením, sprchy, kabiny na převlékání, splachovací WC s možností mytí rukou, v areálu je zavedena pitná voda - k pítku. Pro děti jsou osazeny skluzavky a prolézačky. Plavčík a zdravotník jsou zajištěni v době provozu koupaliště tj. od května do září – 08.00 hod – 20.00 hod.
Typ: Koupaliště v přírodě
Provozovatel: Technické služby města Poděbrady s.r.o., se sídlem Kozinova 1/II, 290 01 Poděbrady, IČ 25798278
Profil: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS zavádí povinnost zpracovat profily pro povrchové vody využívané ke koupání. Tuto povinnost upravuje nově § 34 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, a navazující vyhláška č. 155/2011 Sb., o profilech povrchových vod využívaných ke koupání. 
Klasifikace vod: Klasifikace se provádí podle mikrobiologických ukazatelů, které ukazují na riziko možné nákazy infekčním onemocněním, např. zažívacího traktu nebo horečnatým onemocněním. Podrobné vysvětlení je v pravém sloupci. Klasifikace byla provedena z dat za období 2015-2018 a je platná pro celou koupací sezónu 2019. Za uplynulou koupací sezónu byla kvalita vody hodnocena jako výborná, jen v jejím samotném závěru se kvalita vody zhoršila až k zákazu koupání.  
Riziko krátkodobého znečištění: Tato voda ke koupání není pod vlivem krátkodobého znečištění. 

Jezero Poděbrady

Obrázek 1 z 5

Zpět na koupaliště

Historie

2024
17.0624.0520.0503.0601.0708.0715.07
2023
15.0529.0512.0626.0624.0731.0714.0821.0828.0804.09
2022
23.0506.0620.0627.0604.0711.0718.0725.0701.0808.0815.0822.08
2021
17.0531.0514.0628.0612.0719.0726.0702.0809.0816.0816.08
2020
18.0501.0615.0622.0629.0607.0713.0720.0727.0703.0810.0817.0824.08
2019
20.0503.0610.0617.0624.0601.0708.0715.0722.0729.0705.0812.0826.08
2018
14.0528.0511.0625.0609.0716.0723.0730.0706.0813.0820.0827.0803.0910.0910.09
2017
22.0505.0619.0626.0603.0710.0717.0724.0731.0707.0814.0821.0828.08
2016
16.0530.0506.0613.0620.0627.0601.0711.0718.0725.0701.0808.0815.0822.08
2015
18.0501.0608.0615.0629.0613.0720.0727.0703.0810.0817.0824.08
2014
19.0502.0616.0616.0630.0614.0721.0728.0711.0818.0825.08
2013
20.0503.0610.0617.0601.0708.0715.0729.0712.0819.0826.08
2012
21.0504.0618.0604.0716.0730.0713.0827.0819.09
2011
02.0516.0530.0513.0627.0612.0725.0708.0822.0829.0812.09
2010
07.0716.0821.0619.0702.0819.0831.08
2009
02.0617.0630.0627.0703.0810.08