Koupaliště Březnice

Stav ke dniHodnocení
26. června 2024 voda vhodná ke koupání
Voda vhodná ke koupání
zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody
zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
voda nevhodná ke koupání
zákaz koupání
neměřeno
Popis: Betonový korpus 50 x 20 m, hloubky 0,9 až 2,5 m s objemem 1800 m3, zapuštěný do terénu. Vnitřní plocha pokryta bazénovou folií, po vnitřním obvodě přepadové žlábky zústěné do zběrného potrubí s odvodem do vodoteče. Okolní plocha zpevněna betonovou dlažbou 2,5 m. Vstup do tělesa zajištěn pozinkovanými schody, upevněnými s tělesem koupaliště. Těleso je opatřeno výpustným ventilem, který ústí do sběrného potrubí a vodoteče. Zásobování areálu pitnou vodou z veřejného vodovodu Březnice. Kontrola kavality vody: odběry provozvatelem i pracovníky akreditované laboratoře. Analýza akreditovaná laboratoř ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem - vzorkovací skupina Příbram.
Typ: Nádrž ke koupání
Provozovatel: 1. Březnická komunální s.r.o. Námestí 11 262 72 Březnice
Profil:  
Klasifikace vod:  
Riziko krátkodobého znečištění:  

 

Koupaliště Březnice

Obrázek 1 z 1

Zpět na koupaliště

Historie

2024
24.0510.0626.06
2023
08.0628.0626.07
2022
11.0711.0711.0725.0708.08
2021
17.0523.0619.0727.0710.0810.08
2020
18.0518.0608.0721.0730.0719.08
2019
03.0625.0608.0722.0720.08
2018
14.0514.0626.0613.0709.08
2017
22.0512.0610.0724.0726.0608.0822.08
2016
08.0608.0620.0607.0718.0701.0818.08
2015
18.0510.0618.0625.0608.0722.0704.0812.0819.08
2014
19.0509.0624.0603.0707.08
2013
23.0513.0603.0718.0730.0715.08
2012
18.0618.0702.0815.08
2011
10.0517.0531.0527.0611.0725.0709.0822.0831.08
2010
24.0507.0621.0612.0726.0711.0825.08
2009
18.0501.0615.0629.0613.0727.0710.0825.08