Koupaliště Zavadilka

Stav ke dniHodnocení
18. srpna 2021 voda vhodná ke koupání
Voda vhodná ke koupání
zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody
zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
voda nevhodná ke koupání
zákaz koupání
neměřeno
Popis: Malé koupaliště na okraji obce Zavadilka, okr. Nymburk. Betonová nádrž 27 x 55 m, hloubky 0,2 až 2,0 m, bez recirkulace - se stálým průtokem vody, napouštěná vodou z vlastního zdroje - studny. K dispozici je travnatá plocha na opalování, venkovní sprcha a oplocené dětské hřiště s hracími prvky a pískovištěm. Návštěvníci mají k dispozici jednoduché převlékárny.

Areál koupaliště je vybaven mobilním hygienickým zařízením - děleným dle pohlaví, s kabinami WC, pisoárem a sprchovými kabinami s tekoucí teplou a studenou vodou a  dále stánkem s občerstvením. Tyto objekty jsou zásobovány pitnou vodou ze sezonně provozované části veřejného vodovodu.

Typ: Nádrž ke koupání
Provozovatel: Anna Smetanová, sídlem Vrchlického 47/36, 150 00 Praha 5 – Košíře, IČO: 09176632
Profil: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS zavádí povinnost zpracovat profily pro povrchové vody využívané ke koupání. Tuto povinnost upravuje nově § 34 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, a navazující vyhláška č. 155/2011 Sb., o profilech povrchových vod využívaných ke koupání. Konkrétní údaje lze nalézt zde: http://eagri.cz/public/web/mze/voda/povrchove-vody-vyuzivane-ke-koupani/ 
Klasifikace vod:  
Riziko krátkodobého znečištění:  

Koupaliště Zavadilka

Obrázek 1 z 1

Zpět na koupaliště

Historie

2022
2021
15.0721.0704.0818.08
2020
20.0703.0817.08
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008