Lhota

Stav ke dniHodnocení
15. července 2024 voda vhodná ke koupání
Voda vhodná ke koupání
zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody
zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
voda nevhodná ke koupání
zákaz koupání
neměřeno
Popis: Jezero Lhota je antropogenní jezero, které vzniklo po ukončení těžby štěrkopísku. Nachází se 1 km východně od obce Lhota v okrese Praha-východ ve Středočeském kraji. Nedaleko severního břehu koupaliště je parkoviště, ke kterému vede cesta z obce Lhota. Celková kapacita parkoviště je odhadována na 1400 osobních automobilů. Vodní plocha se nachází v nadmořské výšce 172 m, její rozloha je 25 ha a hloubka jezera dosahuje místy 7 m. Jezero nemá žádný povrchový přítok ani odtok. Hladina je 2 až 3 m pod okolní krajinou, která je porostlá borovými lesy, v nichž jsou místy, zvláště na jihovýchodě přimíseny duby. Jen na severozápadě zasahuje skoro až k jezeru pole.
Typ: Koupaliště v přírodě
Provozovatel: Jezero Lhota s.r.o., Boleslavská 37,Lhota , 277 14 Dřísy
Profil: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS zavádí povinnost zpracovat profily pro povrchové vody využívané ke koupání. Tuto povinnost upravuje nově § 34 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, a navazující vyhláška č. 155/2011 Sb., o profilech povrchových vod využívaných ke koupání. 
Klasifikace vod: Klasifikace se provádí podle mikrobiologických ukazatelů, které ukazují na riziko možné nákazy infekčním onemocněním, např. zažívacího traktu nebo horečnatým onemocněním. Klasifikace byla provedena z dat za období 2015-2019 a je platná pro celou koupací sezónu 2019. V uplynulých čtyřech letech byla v jezeře kvalita vody po léta velmi dobrá, hodnocena jako voda vhodná ke koupání.  Ke zhoršení kvality vody ke koupání dochází pouze v době nižších dešťových srážek, sníženého průtoku vody a teplého počasí.
Riziko krátkodobého znečištění: Tato voda ke koupání není pod vlivem krátkodobého znečištění. 

Lhota

Obrázek 1 z 4

Zpět na koupaliště

Historie

2024
20.0517.0615.07
2023
22.0519.0610.0714.08
2022
23.0520.0618.0715.08
2021
24.0524.0519.0716.0816.08
2020
25.0522.0620.0717.0825.05
2019
20.0517.0615.0712.08
2018
14.0511.0609.0706.0820.08
2017
22.0519.0617.0714.08
2016
23.0520.0618.0715.08
2015
25.0522.0620.0717.08
2014
26.0523.0621.0718.08
2013
23.0527.0524.0622.0719.08
2012
28.0525.0623.0720.08
2011
27.0423.0522.0612.0709.08
2010
14.0508.0614.0720.0710.08
2009
26.0626.0516.0626.0627.0718.08