Luštěnice

Stav ke dniHodnocení
09. srpna 2021 voda vhodná ke koupání
Voda vhodná ke koupání
zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody
zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
voda nevhodná ke koupání
zákaz koupání
neměřeno
Popis: Betovoná nádrž plněná vodou ze studny. K dispozici dostatečné travnaté plochy pro slunění a odpočinek, záchody, venkovní sprchy.
Typ: Nádrž ke koupání
Provozovatel: Obec Luštěnice
Profil: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS zavádí povinnost zpracovat profily pro povrchové vody využívané ke koupání. Tuto povinnost upravuje nově § 34 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, a navazující vyhláška č. 155/2011 Sb., o profilech povrchových vod využívaných ke koupání. Konkrétní údaje lze nalézt zde: http://eagri.cz/public/web/mze/voda/povrchove-vody-vyuzivane-ke-koupani/ 
Klasifikace vod:  
Riziko krátkodobého znečištění:  

Luštěnice

Obrázek 1 z 1

Zpět na koupaliště

Historie

2022
2021
14.0612.0709.08
2020
24.0615.0712.08
2019
12.0615.0712.08
2018
11.0609.0706.08
2017
19.0617.0714.08
2016
22.0625.0722.08
2015
02.0727.0724.08
2014
05.0630.0628.0725.08
2013
20.0517.0615.0712.08
2012
18.0602.0716.0730.0713.0827.08
2011
30.0506.0627.0611.0725.0708.0822.08
2010
11.0621.0607.0721.0702.0816.0830.08
2009
08.0622.0607.0720.0703.0817.0831.08
2008
04.0830.0621.0711.0818.08