Nový Rybník

Stav ke dniHodnocení
15. července 2024 zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince - nepotvrzený výskyt cerkarií
Voda vhodná ke koupání
zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody
zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
voda nevhodná ke koupání
zákaz koupání
neměřeno
Popis: Areál přírodního koupaliště je situovaný na jižním okraji města Příbrami s upravovaným travnatým porostem a vzrostlou i nízkou zelení. Koupaliště je napájené povrchovou vodou z Příbramského potoka přes tzv. kalník a zemní filtr. V areálu je dětský koutek s prolézačkami, pískovištěm, vyhrazen prostor pro kemp s kapacitou 25 stanů, 8 karavanů a 3 chatky. Součástí areálu je minigolf. Hygienické zázemí pro koupající se návštěvníky, venkovní sprchy, převlékárny, WC s kapacitou pro 500 návštěvníků. Možnost zapůjčení šlapadel. Areál slouží k procházkám, relaxaci, koupání. V letní sezóně stánek s občerstvením. Odběry a rozbory zajištěny ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem - pobočka Příbram. Sledování výskytu vodních plžů jako prevence z hlediska možného onemocnění cerkáriovou dermatitidou.
Typ: Koupaliště v přírodě
Provozovatel: Sportovní zařízení města Příbram, p.o.
Profil: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS zavádí povinnost zpracovat profily pro povrchové vody využívané ke koupání. Tuto povinnost upravuje nově § 34 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, a navazující vyhláška č. 155/2011 Sb., o profilech povrchových vod využívaných ke koupání. 
Klasifikace vod: Klasifikace se provádí podle mikrobiologických ukazatelů, které ukazují na riziko možné nákazy infekčním onemocněním, např. zažívacího traktu nebo horečnatým onemocněním. Klasifikace byla provedena z dat za období 2015-2018 a je platná pro celou koupací sezónu 2019.
Riziko krátkodobého znečištění: Tato voda ke koupání není pod vlivem krátkodobého znečištění. 

Nový Rybník

Obrázek 2 z 5

Zpět na koupaliště

Historie

2024
20.0503.0617.0601.0715.07
2023
15.0529.0512.0626.0610.0724.0707.0821.08
2022
23.0506.0620.0604.0718.0701.0815.0829.08
2021
17.0531.0514.0628.0612.0726.0709.0823.08
2020
18.0501.0615.0629.0613.0727.0710.0824.08
2019
20.0503.0617.0601.0715.0729.0705.0812.0819.0826.08
2018
14.0511.0609.0706.0813.0820.0827.0803.09
2017
18.0519.0620.0714.0811.09
2016
23.0520.0618.0715.08
2015
18.0525.0522.0620.0717.08
2014
19.0526.0523.0621.0718.08
2013
23.0527.0524.0622.0719.08
2012
28.0525.0623.0703.0808.08
2011
10.0517.0501.0614.0627.0611.0725.0709.0823.08
2010
20.0503.0617.0601.0715.0729.0712.0826.08
2009
18.0515.0629.0613.0727.0713.0824.08