Okres Praha-Východ

Provozní doba
  • Provozní dobu naleznete zde
Kontakt podatelna
  • ID datové schránky úřadu: hhcai8e
Galerie

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
Dittrichova 329/17 128 01 Praha 2

Kontakty

Oddělení hygieny práce
Jméno, Příjmení Funkce Telefon
RNDr. Pavla Kasalová Vedoucí oddělení +420 234 118 248 pavla.kasalova@khsstc.cz 
Mgr. Eva Jaborová Zástupce vedoucího oddělení +420 234 118 236 eva.jaborova@khsstc.cz 
Kateřina Jaborová Referent +420 234 118 140 katerina.jaborova@khsstc.cz 
MUDr. Irena Citová Referent +420 234 118 238 irena.citova@khsstc.cz 
Eva Martinová Referent +420 234 118 212 eva.martinova@khsstc.cz 
Ing. Kristýna Špitálská Referent +420 234 118 213 kristyna.spitalska@khsstc.cz
Oddělení hygieny výživy
Jméno, Příjmení Funkce Telefon
MVDr.,Ing. Pavlína Fuchsová Vedoucí oddělení +420 234 118 291 pavlina.fuchsova@khsstc.cz 
Ing. Jana Sedláčková Referent +420 234 118 125 jana.sedlackova@khsstc.cz 
Ing. Petra Sýkorová Referent +420 234 118 227 petra.sykorova@khsstc.cz 
Ing. Dalibor Čech Referent +420 234 118 123 dalibor.cech@khsstc.cz 
Oddělení hygieny obecné a komunální
Jméno, Příjmení Funkce Telefon
Mgr. Eva Kremeníková Vedoucí oddělení +420 234 118 203 eva.kremenikova@khsstc.cz 
Mgr. Kamila Podráská Zástupce vedoucí oddělení +420 234 118 133 kamila.podraska@khsstc.cz 
Vladimír Pěkný Referent +420 234 118 128 vladimir.pekny@khsstc.cz
Stanislava Kráčmarová Referent +420 234 118 138 stanislava.kracmarova@khsstc.cz 
Ing. Dana Dvořáková Referent +420 736 521 416 dana.dvorakova@khsstc.cz
Oddělení protiepidemické
Jméno, Příjmení Funkce Telefon
MUDr. Dana Taclová Vedoucí oddělení +420 234 118 254 dana.taclova@khsstc.cz 
Mgr. Kateřina Šárová Referent +420 234 118 448 katerina.sarova@khsstc.cz 
Hana Olejníčková, DiS. Referent +420 234 118 224 hana.olejnickova@khsstc.cz 
Oddělení hygieny dětí a mladistvých
Jméno, Příjmení Funkce Telefon
Bc. Lucie Bansetová Referent +420 234 118 161 lucie.Bansetova@khsstc.cz 
Mgr. Kateřina Podlenová Referent +420 234 118 264 katerina.podlenova@khsstc.cz 
Mgr. Martina Malačinová Referent +420 234 118 263 Martina.Malacinova@khsstc.cz