Okres Praha-Východ

Provozní doba
  • Provozní dobu naleznete zde
Kontakt podatelna
  • ID datové schránky úřadu: hhcai8e
Galerie

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
Dittrichova 329/17 128 01 Praha 2

Kontakty

Oddělení hygieny práce
Jméno, Příjmení Funkce Telefon
RNDr. Pavla Kasalová Vedoucí oddělení +420 211 154 671 pavla.kasalova@khsstc.cz 
Mgr. Eva Jaborová Zástupce vedoucího oddělení +420 211 154 672 eva.jaborova@khsstc.cz 
Kateřina Jaborová Referent +420 211 154 673 katerina.jaborova@khsstc.cz 
MUDr. Irena Citová Referent +420 211 154 674 irena.citova@khsstc.cz 
Eva Martinová Referent +420 211 154 678 eva.martinova@khsstc.cz 
Ing. Kristýna Špitálská Referent +420 211 154 680 kristyna.spitalska@khsstc.cz
Oddělení hygieny výživy
Jméno, Příjmení Funkce Telefon
MVDr.,Ing. Pavlína Fuchsová Vedoucí oddělení +420 211 154 686 pavlina.fuchsova@khsstc.cz 
Ing. Jana Sedláčková Referent +420 211 154 690 jana.sedlackova@khsstc.cz 
Ing. Petra Sýkorová Referent +420 211 154 691 petra.sykorova@khsstc.cz 
Ing. Dalibor Čech Referent +420 211 154 687 dalibor.cech@khsstc.cz 
Oddělení hygieny obecné a komunální
Jméno, Příjmení Funkce Telefon
Mgr. Eva Kremeníková Vedoucí oddělení +420 211 154 656 eva.kremenikova@khsstc.cz 
Mgr. Kamila Podráská Zástupce vedoucí oddělení +420 211 154 660 kamila.podraska@khsstc.cz 
Vladimír Pěkný Referent +420 211 154 663 vladimir.pekny@khsstc.cz
Daniela Rysová Referent +420 211 154 658 (Praha)
+420 310 014 461 (Mělník)
daniela.rysova@khsstc.cz 
Ing. Magdalena Zoulová Referent +420 211 154 664 (Praha)
+420 310 014 544 (Nymburk)
magdalena.zoulova@khsstc.cz
Oddělení protiepidemické
Jméno, Příjmení Funkce Telefon
MUDr. Kateřina Pátková Vedoucí oddělení +420 211 154 745 katerina.patkova@khsstc.cz 
Mgr. Kateřina Šárová Odborný rada +420 211 154 747 katerina.sarova@khsstc.cz 
Hana Olejníčková, DiS. Referent +420 211 154 744 hana.olejnickova@khsstc.cz 
Oddělení hygieny dětí a mladistvých
Jméno, Příjmení Funkce Telefon
Bc. Lucie Bansetová Referent +420 211 154 647 lucie.Bansetova@khsstc.cz 
Mgr. Kateřina Podlenová Referent +420 211 154 649 katerina.podlenova@khsstc.cz 
Mgr. Martina Malačinová Referent +420 211 154 648 Martina.Malacinova@khsstc.cz
Bc. Jan-Jakub Čumpelík Referent +420 211 154 735 jan.jakub.cumpelik@khsstc.cz