Písník Bakov nad Jizerou

Stav ke dniHodnocení
15. července 2024 zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince - snížená průhlednost, zvýšený výskyt sinic
Voda vhodná ke koupání
zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody
zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
voda nevhodná ke koupání
zákaz koupání
neměřeno
Popis: Jedná se o přírodní nádrž - písník o rozloze 1.5 ha na okraji města. Písník je umístěn ve volnočasovém areálu - k dispozici dětská hřiště, inline dráha, občerstvení, venkovní a vnitřní sprchy, záchody. Dostatečné travnaté plochy pro slunění a odpočinek. Vstup do vody možný po schůdcích.

Rekonstrukce areálu v roce 2009. Možnost ubytování v chatkách v areálu.

Typ: Koupaliště v přírodě
Provozovatel: Město Bakov nad Jizerou, Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizeroutel.: 326 781 500fax: 326 781 207e-mail: info@bakovnj.cz
Profil: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS zavádí povinnost zpracovat profily pro povrchové vody využívané ke koupání. Tuto povinnost upravuje nově § 34 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, a navazující vyhláška č. 155/2011 Sb., o profilech povrchových vod využívaných ke koupání. Konkrétní údaje lze nalézt zde: http://eagri.cz/public/web/mze/voda/povrchove-vody-vyuzivane-ke-koupani/ 
Klasifikace vod: Klasifikace se provádí podle mikrobiologických ukazatelů, které ukazují na riziko možné nákazy infekčním onemocněním, např. zažívacího traktu nebo horečnatým onemocněním. Podrobné vysvětlení je v pravém sloupci. Klasifikace byla provedena z dat za období 2015-2018 a je platná pro celou koupací sezónu 2019. Za uplynulé koupací sezóny je kvalita vody hodnocena jako zhoršená.
Riziko krátkodobého znečištění: Nádrž je bývalým písníkem bez povrchového přítoku, hladina je závislá na úrovní spodní vody. Riziko krátkodobého znečištění je malé.

Písník Bakov nad Jizerou

Obrázek 1 z 2

Zpět na koupaliště

Historie

2024
20.0503.0617.0601.0715.07
2023
15.0529.0512.0626.0610.0724.0707.0821.0804.09
2022
09.0523.0506.0620.0611.0718.0701.0815.0829.08
2021
17.0531.0514.0628.0612.0726.0709.0823.08
2020
18.0501.0615.0613.0727.0710.0824.08
2019
20.0503.0617.0601.0715.0729.0712.0826.08
2018
14.0528.0511.0625.0609.0716.0723.0730.0706.0813.0820.08
2017
22.0505.0619.0603.0710.0717.0724.0731.0707.0814.0821.0828.08
2016
16.0530.0513.0627.0611.0718.0725.0701.0808.0815.0822.08
2015
18.0525.0501.0608.0615.0622.0608.0713.0720.0727.0703.0810.0817.0824.08
2014
19.0502.0616.0623.0630.0607.0714.0721.0728.0704.0811.0818.0825.08
2013
20.0503.0617.0601.0715.0729.0705.0812.0819.0826.08
2012
21.0504.0618.0602.0716.0730.0713.0827.08
2011
18.0530.0513.0627.0611.0725.0708.0822.08
2010
24.0507.0621.0607.0707.0719.0702.0816.08
2009
25.05