Přírodní koupací biotop Loučeň

Stav ke dniHodnocení
07. září 2021 voda vhodná ke koupání
Voda vhodná ke koupání
zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody
zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
voda nevhodná ke koupání
zákaz koupání
neměřeno
Popis: Přírodní koupací biotop se nachází v zámeckém parku zámku Loučeň, sestává z vlastní koupací vodní plochy, filtrační zóny, okrasné břehové zóny a zařízení zajišťující oběh vody. Bazén je rozdělen na zónu pro neplavce s hloubkou vody 120 cm a na zónu pro plavce s hloubkou vody 150 cm, 170 cm a 250 cm. Pro vstup do vodní plochy je vybudováno schodiště do zóny pro neplavce. Hygienické zařízení (WC) je v hotelu Maxmilián. Odpočinkové plochy pro návštěvníky jsou na travnatém povrchu a dřevěné palubě v okolí koupaliště.

Maximální kapacita koupajících je 10 osob v jeden okamžik v biotopu a maximální kapacita odpočinkových ploch je 25 osob celkem včetně koupajících se.

Celý areál je oplocen. Vstup do areálu je pouze pro hotelové hosty.

Typ: Nádrž ke koupání
Provozovatel: Zámek Loučeň a.s., Václavské náměstí 808/66, Nové Město, 110 00 Praha 1
Profil: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS zavádí povinnost zpracovat profily pro povrchové vody využívané ke koupání. Tuto povinnost upravuje nově § 34 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, a navazující vyhláška č. 155/2011 Sb., o profilech povrchových vod využívaných ke koupání. Konkrétní údaje lze nalézt zde: http://eagri.cz/public/web/mze/voda/povrchove-vody-vyuzivane-ke-koupani/ 
Klasifikace vod:  
Riziko krátkodobého znečištění:  

Přírodní koupací biotop Loučeň

Obrázek 1 z 3

Zpět na koupaliště

Historie

2022
2021
22.0622.0613.0727.0709.0824.0807.09
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008