Přírodní koupaliště Vyžlovka

Stav ke dniHodnocení
15. července 2024 voda vhodná ke koupání
Voda vhodná ke koupání
zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody
zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
voda nevhodná ke koupání
zákaz koupání
neměřeno
Popis: Jedná se o přírodní rybník z Jevanské soustavy rybníků v majetku Školního lesního podniku ČZU v Kostelci nad Černými lesy, využívaný jako rybářský rybník. U rybníka provozuje Obecní úřad Vyžlovka udržovanou pláž se zázemím - převlékací kabinky, WC, venkovní sprcha se zavedenou vodou z veřejného vodovodu. V areálu je také restaurace a prodej zmrzliny. Kvalita vody odpovídá přírodnímu rybníku, v průběhu letních měsíců většinou dochází k přemnožení řas a doporučení omezení pobytu ve vodě.
Typ: Koupaliště v přírodě
Provozovatel: Obecní úřad Vyžlovka
Profil: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS zavádí povinnost zpracovat profily pro povrchové vody využívané ke koupání. Tuto povinnost upravuje nově § 34 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, a navazující vyhláška č. 155/2011 Sb., o profilech povrchových vod využívaných ke koupání. 
Klasifikace vod: Klasifikace se provádí podle mikrobiologických ukazatelů, které ukazují na riziko možné nákazy infekčním onemocněním, např. zažívacího traktu nebo horečnatým onemocněním. Klasifikace byla provedena z dat za období 2015-2018 a je platná pro celou koupací sezónu 2019.
Riziko krátkodobého znečištění:  

Přírodní koupaliště Vyžlovka

Obrázek 1 z 2

Zpět na koupaliště

Historie

2024
20.0503.0617.0601.0715.07
2023
15.0529.0512.0626.0610.0724.0707.0821.08
2022
23.0506.0620.0604.0718.0725.0701.0815.0829.08
2021
17.0531.0514.0628.0612.0726.0709.0823.08
2020
18.0501.0615.0629.0613.0727.0710.0824.08
2019
20.0527.0503.0617.0601.0715.0729.0712.0826.08
2018
14.0528.0511.0625.0609.0723.0706.0820.0830.08
2017
22.0505.0619.0203.0717.0731.0714.0828.08
2016
23.0506.0620.0604.0718.0701.0815.0829.08
2015
25.0508.0622.0607.0720.0727.0703.0810.0817.08
2014
26.0509.0623.0607.0721.0704.0818.08
2013
23.0527.0510.0624.0608.0722.0705.0819.08
2012
28.0511.0625.0609.0723.0706.0820.08
2011
30.0514.0612.0725.0709.0815.08
2010
07.0621.0612.0712.0726.0709.08
2009
27.0516.0630.0615.0703.0817.08