Proboštská jezera

Stav ke dniHodnocení
15. července 2024 zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody - chlorofyl
Voda vhodná ke koupání
zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody
zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
voda nevhodná ke koupání
zákaz koupání
neměřeno
Popis: Jedná se o prostor po vytěžení štěrkopísku, spojený úzkým krčkem s Labem. Koupaliště je plně vybaveno hygienickým zázemím, parkovištěm, občerstvením, WC, převlékárnami a pod. Vybírá se vstupné a je oploceno.
Typ: Koupaliště v přírodě
Provozovatel: Jakub Studecký, Brázdimská 1939, Brandýs n/L
Profil: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS zavádí povinnost zpracovat profily pro povrchové vody využívané ke koupání. Tuto povinnost upravuje nově § 34 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, a navazující vyhláška č. 155/2011 Sb., o profilech povrchových vod využívaných ke koupání. 
Klasifikace vod: Klasifikace se provádí; podle mikrobiologických ukazatelů, které ukazují na riziko možné nákazy infekčním onemocněním, např. zažívacího traktu nebo horečnatým onemocněním. Klasifikace byla provedena z dat za období 2015-2018 a je platná pro celou koupací sezónu 2019.  
Riziko krátkodobého znečištění:  

Proboštská jezera

Obrázek 1 z 1

Zpět na koupaliště

Historie

2024
24.0503.0617.0601.0715.07
2023
15.0529.0512.0626.0610.0724.0707.0821.08
2022
23.0506.0620.0604.0718.0701.0815.0829.08
2021
17.0531.0514.0628.0612.0726.0709.0823.08
2020
18.0501.0615.0629.0613.0727.0710.0824.08
2019
20.0503.0617.0601.0715.0729.0712.0826.08
2018
14.0528.0511.0625.0609.0723.0730.0706.0820.08
2017
22.0505.0619.0603.0717.0731.0714.0828.08
2016
16.0530.0513.0627.0611.0725.0708.0822.08
2015
18.0501.0615.0629.0613.0727.0710.0824.08
2014
19.0502.0616.0630.0614.0728.0711.0825.08
2013
20.0503.0617.0601.0715.0729.0712.0826.08
2012
21.0504.0618.0602.0716.0730.0713.0827.08
2011
14.0601.0810.08
2010
15.0629.0609.0713.0727.07
2009
27.0530.0614.0711.08