SR Kymevo Hrachov

Stav ke dniHodnocení
22. července 2021 voda vhodná ke koupání
Voda vhodná ke koupání
zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody
zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
voda nevhodná ke koupání
zákaz koupání
neměřeno
Popis: Koupaliště se nachází v údolní nivě potoka Brzina v blízkosti obce Hrachov. Jedná se o betonovou nádrž obdélníkového tvaru o rozměrech 20 x 10 m se svažujícím se dnem, dno natřeno modrou barvou. Okolí nádrže je zatravněno. Zdrojem vody je infiltrační studna, Koupaliště je vybavené sanitární zařízením členěným dle pohlaví, vybaveným předsíňkou a umyvadlem s tekoucí studenou vodou  a koutem s výlevkou a převlékárnou - tyto jsou umístěny v sousední zděné budově.

Využíváno především rekreanty z RZ Hrachov - Kymevo a RZ Star - Line - dětská rekreace s.r.o.v Hrachově

Typ: Nádrž ke koupání
Provozovatel: Kymevo s.r.o., Náměstí 58, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem, IČ: 278 65 266
Profil: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS zavádí povinnost zpracovat profily pro povrchové vody využívané ke koupání. Tuto povinnost upravuje nově § 34 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, a navazující vyhláška č. 155/2011 Sb., o profilech povrchových vod využívaných ke koupání. Konkrétní údaje lze nalézt zde: http://eagri.cz/public/web/mze/voda/povrchove-vody-vyuzivane-ke-koupani/ 
Klasifikace vod:  
Riziko krátkodobého znečištění:  

 

Zpět na koupaliště

Historie

2022
2021
17.0524.0622.07
2020
18.0522.0614.07
2019
03.0618.0602.0717.0701.0822.08
2018
14.0518.0629.0620.0731.0714.08
2017
22.0515.0626.0610.0724.0708.0821.08
2016
08.06
2015
18.0518.08
2014
19.0510.0603.0720.0705.08
2013
23.0519.06
2012
18.0602.0730.0713.08
2011
22.08
2010
2009
2008