VN Slapy – Nová Živohošť

Stav ke dniHodnocení
29. srpna 2022 zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody
Voda vhodná ke koupání
zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody
zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
voda nevhodná ke koupání
zákaz koupání
neměřeno
Popis: Koupací oblast je vhodná pro koupání rodin s malými dětmi pro pozvolný vstup do vody a písčité a travnaté pláže. Oblast disponuje vhodnými podmínkami pro provozování vodních sportů. V místě je zastávka parníku s možností plavby po Slapské přehradě. 
Typ: Koupací oblast
Provozovatel:  
Profil: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS zavádí povinnost zpracovat profily pro povrchové vody využívané ke koupání. Tuto povinnost upravuje nově §34 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, a navazující vyhláška č. 155/2011 Sb., o profilech povrchových vod využívaných ke koupání. Konkrétní údaje lze nalézt zde: http://eagri.cz/public/web/mze/voda/povrchove-vody-vyuzivane-ke-koupani/  
Klasifikace vod: Klasifikace se provádí podle mikrobiologických ukazatelů, které ukazují na riziko možné nákazy infekčním onemocněním, např. zažívacího traktu nebo horečnatým onemocněním. Podrobné vysvětlení je v pravém sloupci. Klasifikace byla provedena z dat za období 2015-2018 a je platná pro celou koupací sezónu 2019.   Za uplynulou koupací sezonu je kvalita vody hodnocena jako výborná. Ke zhoršení kvality vody ke koupání dochází v době nižších dešťových srážek, sníženého průtoku vody a teplého počasí. V této době dochází k výskytu vodních květů sinic, které se nacházejí především při břehu jezera na návětrných stranách. Příčinou je vysoký přísun fosforu do přehrady z rekreačních areálů v uvedené lokalitě a velkým zdrojem znečištění je provobřežní přítok Vltavy a to potok Mastník. V lokalitě dochází také k významné stagnaci vody, zpomalení průtoku a podmínek k masivnímu namnožení sinic.
Riziko krátkodobého znečištění: Tato voda ke koupání není pod vlivem krátkodobého znečištění. 

VN Slapy - Nová Živohošť

Obrázek 4 z 4

Zpět na koupaliště

Historie

2022
23.0506.0620.0604.0718.0701.0815.0822.0829.08
2021
17.0531.0514.0628.0612.0726.0709.0823.08
2020
18.0501.0615.0629.0613.0727.0710.0824.08
2019
20.0503.0617.0601.0715.0729.0712.0826.08
2018
14.0528.0511.0625.0609.0723.0706.0820.08
2017
22.0505.0619.0603.0717.0731.0707.0814.0821.0828.08
2016
16.0530.0513.0627.0611.0725.0708.0815.0822.0829.08
2015
18.0501.0615.0629.0613.0727.0710.0824.08
2014
19.0502.0616.0630.0614.0728.0711.0825.08
2013
20.0503.0614.0617.0601.0715.0729.0712.0826.08
2012
21.0504.0618.0602.0716.0730.0713.0827.08
2011
11.0516.0530.0513.0627.0611.0725.0708.0822.08
2010
17.0531.0514.0628.0612.0726.0702.0809.0816.0823.0830.08
2009
18.0501.0615.0629.0613.0724.0827.0710.0831.08
2008
19.0502.0616.0630.0614.0728.0711.0825.0808.09