VN Slapy – Živohošť

Stav ke dniHodnocení
30. srpna 2021 zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody
Voda vhodná ke koupání
zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody
zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
voda nevhodná ke koupání
zákaz koupání
neměřeno
Popis: Koupací oblast na levém břehu Slapské přehrady, s množstvím rekreačních středisek, stánků s občerstvením, hotelem. Jde o oblast s největším soustředěním návštěvníků v letní sezóně na Slapské přehradě regionu Příbram. Podél břehu je situováno veřejné tábořiště s kapacitou 110 st. j. a volné prostranství s travnatou plochou pro možnost přístupu k vodě pro rekreanty RS. Jde o poslední lokalitu v regionu Příbram na Slapské přehradě. Vhodná lokalita pro koupání s písčitou nebo travnatou pláží, velmi mírně se svažující k hladině, vstup do vody je po písčitém dnu pozvolně se svažujícím. Oblast je vhodná rovněž k rybaření, turistice, cykloturistice. Vybavenost dimenzována pro veřejné tábořiště, ostatní plochy využívané rekreanty jiných RS jsou bez vybavenosti.
Typ: Koupací oblast
Provozovatel: Obec Chotilsko, středisko veřejné rekreace, Autokemp Živohošť, IČO 00242306
Profil: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS zavádí povinnost zpracovat profily pro povrchové vody využívané ke koupání. Tuto povinnost upravuje nově § 34 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, a navazující vyhláška č. 155/2011 Sb., o profilech povrchových vod využívaných ke koupání. Konkrétní údaje lze nalézt zde: http://eagri.cz/public/web/mze/voda/povrchove-vody-vyuzivane-ke-koupani/ 
Klasifikace vod: Klasifikace se provádí podle mikrobiologických ukazatelů, které ukazují na riziko možné nákazy infekčním onemocněním, např. zažívacího traktu nebo horečnatým onemocněním. Podrobné vysvětlení je v pravém sloupci. Klasifikace byla provedena z dat za období 2015-2018 a je platná pro celou koupací sezónu 2019.
Riziko krátkodobého znečištění: Tato lokalita je pod vlivem krátkodobého znečištění, které se může vyskytnout při prudkém přívalovém dešti.

VN Slapy - Živohošť

Obrázek 1 z 4

Zpět na koupaliště

Historie

2022
2021
17.0531.0514.0628.0612.0726.0709.0816.0823.0830.08
2020
18.0501.0615.0629.0613.0727.0703.0810.0824.08
2019
20.0503.0617.0601.0715.0729.0712.0826.08
2018
14.0528.0511.0625.0609.0723.0706.0820.0820.08
2017
22.0505.0619.0603.0717.0731.0707.0814.0821.0828.08
2016
16.0530.0513.0627.0611.0725.0708.0815.0822.0829.08
2015
18.0501.0615.0629.0613.0727.0710.0824.08
2014
19.0502.0616.0630.0614.0711.0825.0828.07
2013
20.0503.0614.0617.0601.0715.0729.0712.0826.08
2012
21.0504.0618.0602.0716.0720.0730.0713.0827.08
2011
10.0516.0530.0513.0627.0611.0725.0708.0822.0829.08
2010
17.0528.0514.0628.0612.0726.0709.0816.0823.0830.08
2009
11.0525.0508.0622.0607.0720.0703.0817.0824.0803.0931.08
2008
13.0509.0607.0724.0621.0704.0818.0802.09