VN Slapy – Živohošť

Stav ke dniHodnocení
15. července 2024 voda vhodná ke koupání
Voda vhodná ke koupání
zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody
zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
voda nevhodná ke koupání
zákaz koupání
neměřeno
Popis: Koupací oblast na levém břehu Slapské přehrady, s množstvím rekreačních středisek, stánků s občerstvením, hotelem. Jde o oblast s největším soustředěním návštěvníků v letní sezóně na Slapské přehradě regionu Příbram. Podél břehu je situováno veřejné tábořiště s kapacitou 110 st. j. a volné prostranství s travnatou plochou pro možnost přístupu k vodě pro rekreanty RS. Jde o poslední lokalitu v regionu Příbram na Slapské přehradě. Vhodná lokalita pro koupání s písčitou nebo travnatou pláží, velmi mírně se svažující k hladině, vstup do vody je po písčitém dnu pozvolně se svažujícím. Oblast je vhodná rovněž k rybaření, turistice, cykloturistice. Vybavenost dimenzována pro veřejné tábořiště, ostatní plochy využívané rekreanty jiných RS jsou bez vybavenosti.
Typ: Koupací oblast
Provozovatel: Obec Chotilsko, středisko veřejné rekreace, Autokemp Živohošť, IČO 00242306
Profil: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS zavádí povinnost zpracovat profily pro povrchové vody využívané ke koupání. Tuto povinnost upravuje nově § 34 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, a navazující vyhláška č. 155/2011 Sb., o profilech povrchových vod využívaných ke koupání. 
Klasifikace vod: Klasifikace se provádí podle mikrobiologických ukazatelů, které ukazují na riziko možné nákazy infekčním onemocněním, např. zažívacího traktu nebo horečnatým onemocněním. Podrobné vysvětlení je v pravém sloupci. Klasifikace byla provedena z dat za období 2015-2018 a je platná pro celou koupací sezónu 2019.
Riziko krátkodobého znečištění: Tato lokalita je pod vlivem krátkodobého znečištění, které se může vyskytnout při prudkém přívalovém dešti.

VN Slapy - Živohošť

Obrázek 1 z 4

Zpět na koupaliště

Historie

2024
20.0503.0617.0601.0715.07
2023
15.0529.0512.0626.0610.0724.0707.0821.08
2022
23.0506.0620.0627.0604.0718.0701.0808.0815.0822.0829.08
2021
17.0531.0514.0628.0612.0726.0709.0816.0823.0830.08
2020
18.0501.0615.0629.0613.0727.0703.0810.0824.08
2019
20.0503.0617.0601.0715.0729.0712.0826.08
2018
14.0528.0511.0625.0609.0723.0706.0820.0820.08
2017
22.0505.0619.0603.0717.0731.0707.0814.0821.0828.08
2016
16.0530.0513.0627.0611.0725.0708.0815.0822.0829.08
2015
18.0501.0615.0629.0613.0727.0710.0824.08
2014
19.0502.0616.0630.0614.0711.0825.0828.07
2013
20.0503.0614.0617.0601.0715.0729.0712.0826.08
2012
21.0504.0618.0602.0716.0720.0730.0713.0827.08
2011
10.0516.0530.0513.0627.0611.0725.0708.0822.0829.08
2010
17.0528.0514.0628.0612.0726.0709.0816.0823.0830.08
2009
11.0525.0508.0622.0607.0720.0703.0817.0824.0803.0931.08