Všejany

Stav ke dniHodnocení
18. srpna 2021 voda vhodná ke koupání
Voda vhodná ke koupání
zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody
zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
voda nevhodná ke koupání
zákaz koupání
neměřeno
Popis: Koupaliště je umístěno na okraji obce. K dispozici je venkovní betonová nádrž, napouštěná vodou ze studny. Areál má příjemný přírodní charakter s dostatkem zelených ploch. Doplňkové služby - občerstvení, hygienické zařízení, převlékárny, venkovní sprchy.
Typ: Nádrž ke koupání
Provozovatel: AAZ Technik s.r.o.
Profil: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS zavádí povinnost zpracovat profily pro povrchové vody využívané ke koupání. Tuto povinnost upravuje nově § 34 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, a navazující vyhláška č. 155/2011 Sb., o profilech povrchových vod využívaných ke koupání. Konkrétní údaje lze nalézt zde: http://eagri.cz/public/web/mze/voda/povrchove-vody-vyuzivane-ke-koupani/ 
Klasifikace vod:  
Riziko krátkodobého znečištění:  

Všejany

Obrázek 1 z 1

Zpět na koupaliště

Historie

2022
2021
16.0621.0718.08
2020
22.0620.0717.08
2019
17.0615.07
2018
30.0525.0623.0720.08
2017
13.0612.0714.08
2016
15.0611.0710.08
2015
15.0613.0710.08
2014
16.0630.0614.0728.0711.0820.08
2013
20.0519.0601.0715.0729.0712.08
2012
30.0713.0831.08
2011
30.0513.0627.0611.0725.0708.0822.08
2010
07.0621.0607.0719.0702.0816.08
2009
22.0607.0720.0703.08
2008
20.0630.0614.0728.0711.0825.08