Hradištko I

Stav ke dniHodnocení
15. července 2024 voda vhodná ke koupání
Voda vhodná ke koupání
zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody
zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
voda nevhodná ke koupání
zákaz koupání
neměřeno
Popis: Koupací místo leží v blízkosti města Kolína, bývalo součástí dobývacího prostoru písku společnosti Písek-Beton, a.s. Návštěvníci využívají přístupu k jezeru většinou z druhé strany než probíhala těžba. Při dobrých povětrnostních podmínkách se návštěvnost odhaduje na cca 500 rekreantů. Údržbu břehů provádějí pouze kolínští rybáři. V blízkosti je řídký borový lesík, který neudržuje nikdo. Přístup do vody je z písčitého břehu, poměrně prudce se svažuje do hloubky. Kvalita vody vzhledem k písčitému základu bývá velmi dobrá. Její kontrolu zajišťuje na vlastní náklady Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Kolín. Ke koupacímu místu vede cyklostezka z Kolína. Vybavenost: chybí jakékoliv zázemí (záchody, sprchy, převlékárna). V těsné blízkosti je restaurace Bistro Na Hráďu
Typ: Koupací oblast
Provozovatel:  
Profil: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS zavádí povinnost zpracovat profily pro povrchové vody využívané ke koupání. Tuto povinnost upravuje nově §34 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, a navazující vyhláška č. 155/2011 Sb., o profilech povrchových vod využívaných ke koupání. Konkrétní údaje lze nalézt zde:http://eagri.cz/public/web/mze/voda/povrchove-vody-vyuzivane-ke-koupani/
Klasifikace vod: Klasifikace se provádí podle mikrobiologických ukazatelů, které ukazují na riziko možné nákazy infekčním onemocněním, např. zažívacího traktu nebo horečnatým onemocněním. Podrobné vysvětlení je v pravém sloupci. Klasifikace byla provedena z dat za období 2015-2018 a je platná pro celou koupací sezónu 2019.
Riziko krátkodobého znečištění: Tato voda ke koupání není pod vlivem krátkodobého znečištění. 

Hradištko I

Obrázek 1 z 1

Zpět na koupaliště

Historie

2024
20.0503.0617.0601.0715.07
2023
15.0529.0512.0626.0610.0724.0707.0821.0804.09
2022
23.0506.0620.0604.0718.0701.0815.0829.08
2021
17.0531.0514.0628.0612.0719.0726.0702.0809.0816.0823.08
2020
18.0501.0615.0629.0613.0720.0727.0710.0824.08
2019
20.0503.0617.0601.0715.0729.0712.0826.08
2018
14.0528.0511.0625.0609.0723.0706.0820.08
2017
22.0505.0619.0603.0717.0731.0714.0828.08
2016
16.0530.0513.0627.0611.0725.0708.0822.08
2015
18.0501.0615.0629.0613.0727.0710.0824.08
2014
19.0526.0502.0616.0630.0614.0728.0711.0825.08
2013
20.0503.0617.0601.0715.0722.0729.0705.0812.0819.0826.08
2012
02.0521.0504.0618.0602.0716.0730.0713.0827.08
2011
16.0530.0513.0627.0611.0725.0703.0808.0822.08
2010
24.0507.0621.0607.0719.0702.0809.0816.0830.08
2009
25.0508.0622.0607.0720.0703.0817.0831.08