Koupaliště Želízy

Stav ke dniHodnocení
16. srpna 2021 voda vhodná ke koupání
Voda vhodná ke koupání
zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody
zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
voda nevhodná ke koupání
zákaz koupání
neměřeno
Popis: Koupací oblast je vhodná pro koupání rodin s malými dětmi pro pozvolný vstup do vody a písčité a travnaté pláže. Oblast disponuje vhodnými podmínkami pro provozování vodních sportů. V místě je zastávka parníku s možností plavby po Slapské přehradě.
Typ: Koupací oblast
Provozovatel: Radek Jelínek, Nádražní 439/3, 277 11 Neratovice IČ: 71125809 telefon: 777 677 823 www.zelizy.cz
Profil: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS zavádí povinnost zpracovat profily pro povrchové vody využívané ke koupání. Tuto povinnost upravuje nově § 34 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, a navazující vyhláška č. 155/2011 Sb., o profilech povrchových vod využívaných ke koupání. Konkrétní údaje lze nalézt zde: http://eagri.cz/public/web/mze/voda/povrchove-vody-vyuzivane-ke-koupani/ 
Klasifikace vod:  
Riziko krátkodobého znečištění:  

koupaliště Želízy

Obrázek 1 z 4

Zpět na koupaliště

Historie

2021
29.0619.0716.08
2020
22.0513.0623.0615.0712.08
2019
14.0601.0731.0713.08
2018
11.0627.0612.0706.08
2017
18.0522.0617.0717.08
2016
08.0611.0716.08
2015
05.0603.0720.0728.0712.08
2014
09.0607.0710.0705.08
2013
23.0527.0609.0706.08
2012
13.0604.0711.0701.0815.08
2011
13.0622.0627.0709.08
2010
26.0614.0726.07
2009
25.0613.0720.0718.08
2008
01.0721.0729.0712.08