Odbor hygieny dětí a mladistvých

Odkazy


Ministerstvo zdravotnictví  ČR                                   

www.mzcr.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR        

www.msmt.cz

Ministerstvo vnitra  ČR        

www.mvcr.cz

Světová zdravotnická organizace                                

www.who.cz

UNICEF – Dětský fond OSN                                    

www.unicef.cz

Státní zdravotní ústav 

www.szu.cz