Odbor hygieny obecné a komunální

Odkazy


Ministerstvo zdravotnictví

https://www.mzcr.cz/

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

https://www.zuusti.cz/

Státní zdravotní ústav

http://www.szu.cz/

Krajský úřad Středočeského kraje

https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad

Ministerstvo životního prostředí

https://www.mzp.cz/

Cenia (Česká informační agentura životního prostředí)

https://www.cenia.cz/

Česká inspekce životního prostředí

https://www.cizp.cz/

Ministerstvo pro místní rozvoj

https://www.mmr.cz/

Ministerstvo dopravy

https://www.mdcr.cz/

Ministerstvo vnitra

https://www.mvcr.cz/

Portál veřejné správy

https://portal.gov.cz/

Světová zdravotnická organizace

https://www.who.int/

EPA United States Enviromental Protection Agency

https://www.epa.gov/