Přírodní koupací biotop Mcely

Stav ke dniHodnocení
18. srpna 2021 voda vhodná ke koupání
Voda vhodná ke koupání
zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody
zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
voda nevhodná ke koupání
zákaz koupání
neměřeno
Popis: Přírodní koupací biotop se nachází v areálu zámku Mcely, sestává z vlastní koupací vodní plochy, filtrační zóny, okrasné břehové zóny a zařízení zajišťující doplňování a oběh vody. Bazén je rozdělen na zónu pro neplavce s hloubkou vody 90 cm a na zónu pro plavce s hloubkou 160 cm. Součástí bazénu je brouzdaliště. V blízkosti koupaliště je umístěno sociální zařízení. Odpočinkové plochy pro návštěvníky jsou na travnatém povrchu a písečné pláži v okolí koupaliště.

Max. kapacita koupajících je 20 osob, max. kapacita odpočinkových ploch je 25 osob.
Koupací sezóna bude zahájena dle příznivého počasí od června do konce srpna.

!! Koupání v biotopu pouze pro ubytované hotelové hosty. !! 

Typ: Nádrž ke koupání
Provozovatel: Chateau Mcely s.r.o., Mcely č.p. 61, 289 36 Mcely
Profil: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS zavádí povinnost zpracovat profily pro povrchové vody využívané ke koupání. Tuto povinnost upravuje nově § 34 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, a navazující vyhláška č. 155/2011 Sb., o profilech povrchových vod využívaných ke koupání. Konkrétní údaje lze nalézt zde: http://eagri.cz/public/web/mze/voda/povrchove-vody-vyuzivane-ke-koupani/ 
Klasifikace vod:  
Riziko krátkodobého znečištění:  

Přírodní koupací biotop Mcely

Obrázek 1 z 3

Zpět na koupaliště

Historie

2022
2021
16.0607.0721.0704.0818.08
2020
17.0601.0715.0705.0819.08
2019
12.0601.0724.0707.0821.0804.09
2018
06.0620.0602.0718.0701.0815.0829.08
2017
21.0628.0612.0709.0823.08
2016
08.0607.0720.0703.0817.08
2015
24.0608.0722.0705.0819.08
2014
25.0609.0723.0706.0820.08
2013
26.0608.0710.0724.0707.0821.08
2012
23.0506.0602.0718.0701.0815.0830.09
2011
16.0530.0513.0627.0612.0725.0708.0822.08
2010
2009
2008