VN Orlík – Podskalí

Stav ke dniHodnocení
15. července 2024 zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody
Voda vhodná ke koupání
zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody
zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
voda nevhodná ke koupání
zákaz koupání
neměřeno
Popis: Poslední tábořiště na území regionu Příbram na pravém břehu vodní nádrže s přístavištěm parníku. Je umístěno na ostrohu mezi zátokami Kamenice a Podskalí . Jde o místo, kde se nepravidelně střídá kamenitý terén s menšími plochami řídkého seskupení borových hájků s travnatými plochami s nízkými keři. Dobré podmínky pro koupání s pozvolným vstupem do vody, písčitá pláž v zátokách, na ostrohu kamenitá, lze provozovat vodní sporty, cykloturistiku, výlety parníkem. Vybavenost je vybudována s ohledem na kapacitu veřejného tábořiště (150 st.j.), sprcha s teplou vodou, sezónní vodovod s pitnou vodou. Stánky s občerstvením, stánek s potravinami, novinami, možnost zapůjčení lodí, windsurfing. Bez zdravotníka a plavčíka.
Typ: Koupací oblast
Provozovatel: Obec Klučenice, IČO 00242420
Profil: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS zavádí povinnost zpracovat profily pro povrchové vody využívané ke koupání. Tuto povinnost upravuje nově § 34 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, a navazující vyhláška č. 155/2011 Sb., o profilech povrchových vod využívaných ke koupání. 
Klasifikace vod: Klasifikace se provádí podle mikrobiologických ukazatelů, které ukazují na riziko možné nákazy infekčním onemocněním, např. zažívacího traktu nebo horečnatým onemocněním. Klasifikace byla provedena z dat za období 2015-2018 a je platná pro celou koupací sezónu 2019.
Riziko krátkodobého znečištění: Tato voda ke koupání není pod vlivem krátkodobého znečištění. 

Vodní nádrž Orlík - popis koupacích vod

Obrázek 1 z 1

Zpět na koupaliště

Historie

2024
20.0527.0503.0610.0617.0624.0601.0715.07
2023
15.0529.0512.0626.0610.0724.0707.0821.0828.08
2022
23.0506.0620.0604.0718.0701.0815.0829.08
2021
17.0531.0514.0628.0612.0719.0726.0702.0809.0816.0823.0830.08
2020
18.0501.0615.0629.0613.0727.0703.0810.0817.0824.08
2019
20.0503.0617.0601.0715.0729.0712.0826.08
2018
14.0528.0511.0625.0609.0723.0730.0706.0813.0820.0827.08
2017
22.0505.0612.0619.0603.0717.0731.0714.0821.0828.08
2016
16.0530.0513.0627.0611.0718.0725.0708.0815.0822.0829.08
2015
18.0501.0608.0615.0622.0629.0607.0713.0720.0727.0703.0810.0817.0824.08
2014
19.0502.0616.0630.0607.0714.0721.0728.0704.0811.0818.0825.08
2013
20.0503.0617.0624.0601.0715.0722.0729.0705.0812.0819.0826.08
2012
21.0504.0611.0618.0625.0602.0716.0730.0713.0820.0827.08
2011
10.0516.0530.0513.0627.0611.0725.0708.0822.0829.08
2010
17.0528.0514.0628.0612.0719.0726.0709.0823.08
2009
11.0525.0508.0615.0622.0607.0713.0720.0727.0703.0813.0817.0803.0931.08