VN Slapy – Nová Živohošť

Stav ke dniHodnocení
29. srpna 2022 zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody
Voda vhodná ke koupání
zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody
zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
voda nevhodná ke koupání
zákaz koupání
neměřeno
Popis: Koupací oblast je vhodná pro koupání rodin s malými dětmi pro pozvolný vstup do vody a písčité a travnaté pláže. Oblast disponuje vhodnými podmínkami pro provozování vodních sportů. V místě je zastávka parníku s možností plavby po Slapské přehradě. 
Typ: Koupací oblast
Provozovatel:  
Profil: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS zavádí povinnost zpracovat profily pro povrchové vody využívané ke koupání. Tuto povinnost upravuje nově §34 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, a navazující vyhláška č. 155/2011 Sb., o profilech povrchových vod využívaných ke koupání. Konkrétní údaje lze nalézt zde: http://eagri.cz/public/web/mze/voda/povrchove-vody-vyuzivane-ke-koupani/  
Klasifikace vod: Klasifikace se provádí podle mikrobiologických ukazatelů, které ukazují na riziko možné nákazy infekčním onemocněním, např. zažívacího traktu nebo horečnatým onemocněním. Podrobné vysvětlení je v pravém sloupci. Klasifikace byla provedena z dat za období 2015-2018 a je platná pro celou koupací sezónu 2019.   Za uplynulou koupací sezonu je kvalita vody hodnocena jako výborná. Ke zhoršení kvality vody ke koupání dochází v době nižších dešťových srážek, sníženého průtoku vody a teplého počasí. V této době dochází k výskytu vodních květů sinic, které se nacházejí především při břehu jezera na návětrných stranách. Příčinou je vysoký přísun fosforu do přehrady z rekreačních areálů v uvedené lokalitě a velkým zdrojem znečištění je provobřežní přítok Vltavy a to potok Mastník. V lokalitě dochází také k významné stagnaci vody, zpomalení průtoku a podmínek k masivnímu namnožení sinic.
Riziko krátkodobého znečištění: Tato voda ke koupání není pod vlivem krátkodobého znečištění. 

VN Slapy - Nová Živohošť

Obrázek 1 z 4

Zpět na koupaliště

Historie

2023
2022
23.0506.0620.0604.0718.0701.0815.0822.0829.08
2021
17.0531.0514.0628.0612.0726.0709.0823.08
2020
18.0501.0615.0629.0613.0727.0710.0824.08
2019
20.0503.0617.0601.0715.0729.0712.0826.08
2018
14.0528.0511.0625.0609.0723.0706.0820.08
2017
22.0505.0619.0603.0717.0731.0707.0814.0821.0828.08
2016
16.0530.0513.0627.0611.0725.0708.0815.0822.0829.08
2015
18.0501.0615.0629.0613.0727.0710.0824.08
2014
19.0502.0616.0630.0614.0728.0711.0825.08
2013
20.0503.0614.0617.0601.0715.0729.0712.0826.08
2012
21.0504.0618.0602.0716.0730.0713.0827.08
2011
11.0516.0530.0513.0627.0611.0725.0708.0822.08
2010
17.0531.0514.0628.0612.0726.0702.0809.0816.0823.0830.08
2009
18.0501.0615.0629.0613.0724.0827.0710.0831.08
2008
19.0502.0616.0630.0614.0728.0711.0825.0808.09