Odbor hygieny práce

Odkazy


Odkaz na stránky SZU, kde jsou podmínky soutěže v rámci Zdraví 21 „Podnik podporující zdraví“:

http://www.szu.cz/tema/pracovni-prostredi/soutez-podnik-podporujici-zdravi

http://www.szu.cz/tema/pracovni-prostredi/soutez-podnik-podporujici-zdravi-1

Odkaz na stránky SZÚ, které se týkají pracovního prostředí - hygienické limity pro pracovní prostředí, kategorizace prací, nemoci z povolání

http://www.szu.cz/tema/pracovni-prostredi

Odkaz na stránky sdružení DDD, kde jsou informace a kontakty na zajištění absolvování odborného kursu speciální DDD dle § 58 z.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

http://sdruzeni.dddinfo.cz/

Odkaz na stránky s všeobecnými informacemi o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

http://www.bozpinfo.cz/