Aktuální informace z KHS

18.07.2018

Rada v oddělení hygieny předmětů běžného užívání

Ředitelka KHS STC vyhlásila dne 18. 7. 2018 postupem podle § 24 zákona o státní službě výběrové řízení na služební místo rady v oddělení hygieny předmětů běžného užívání. Bližší informace viz přiložené oznámení. Mgr. Vodný, ŘOS

Celý článek

18.07.2018

Vedoucí oddělení hygieny výživy pro okres Nymburk

Ředitelka KHS Středočeského kraje vyhlásila dne 18.7.2018 postupem podle § 24 odst. 6 zákona o státní službě výběrové řízení na služební místo představeného - vedoucího oddělení hygieny výživy pro okres Nymburk. Více v přiloženém oznámení. Mgr. Vodný, ŘOS

Celý článek

18.07.2018

Vedoucí oddělení právního a kontrolního

Ředitelka KHS STC vyhlásila dne 18.07.2018 postupem podle § 24 odst. 6 zákona o státní službě výběrové řízení na služební místo představeného v odboru správním zdejšího služebního úřadu. Bližší informace viz přiložené oznámení. Mgr. Vodný, ŘOS

Celý článek

17.07.2018

Nedostatky zjištěné při kontrole Pohostinství Na Krauzovně byly odstraněny

Pracovníci KHS zjistili v této restauraci hrubé zanedbávání hygienických předpisů a nařídili okamžitou sanitaci provozovny. Provozovatel projevil součinnost a nedostatky napravil. Ing,. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

16.07.2018

Kontrola stánkového prodeje občerstvení na akci „Královské stříbření Kutné Hory“

Kontrola stánků s občerstvením na této akci odhalila závažnější nedostatky ve 2 případech, ostatní drobné závady byly odstraněny na místě. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

13.07.2018

Průběžná zpráva o letní dětské rekreaci ve Středočeském kraji k 13. 7. 2018

KHS Středočeského kraje přináší letošní první průběžnou zprávu o průběhu dětské letní rekreace. Mgr. Jana Tomicová, ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých

Celý článek

Nepřehlédněte Nepřehlédněte

Klikněte pro více informací Klikněte pro více informací Klikněte pro více informací Klikněte pro více informací Klikněte pro více informací Klikněte pro více informací Klikněte pro více informací Klikněte pro více informací Klikněte pro více informací