Aktuální informace z KHS

18.08.2017

Zpráva o činnosti odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze za období od 1. 1. do 31. 7. 2017

KHS Středočeského kraje vydává Zprávu o činnosti odboru hygieny výživy za období od 1. 1. do 31. 7. 2017. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

18.08.2017

Kvalita vody na přírodních koupalištích ve Středočeském kraji k 18. 8. 2017

Špatná kvalita vody je nadále v Bakově nad Jizerou a na některých místech vodní nádrže Slapy. Naopak vodní nádrž Orlík si kvalitu vody zachovává dobrou. MUDr. Libuše Polanská, ředitelka odboru hygieny obecné a komunální

Celý článek

17.08.2017

V Restauraci Hotelu Kormorán ve Zlenicích byly zjištěné hrubé hygienické nedostatky již odstraněny

Opakovanou kontrolou zjistili pracovníci KHS, že nařízená sanitace prodejny byla úspěšně provedena a i další nápravná opatření provozovatel splnil. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

15.08.2017

Zpráva o průběhu letní dětské rekreace ve Středočeském kraji k 14. 8. 2017

KHS Středočeského kraje vydává průběžnou zprávu o průběhu letní dětské rekreace. Mgr. Jana Tomicová, ředitelka odboru hygieny dětí a mládeže

Celý článek

15.08.2017

Světová zdravotnická organizace informuje o situaci epidemie cholery v Jemenu

KHS Středočeského kraje zveřejňuje aktuální informace o výskytu cholery v Jemenu. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického

Celý článek

14.08.2017

Nedostatky ve stánku River Marina na Nové Živohošti jsou již odstraněny

Opětovnou kontrolou zjistili pracovníci KHS, že uvedená provozovna je již uklizena a také ostatní zjištěné nedostatky byly odstraněny. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

Nepřehlédněte Nepřehlédněte

Klikněte pro více informací Klikněte pro více informací Klikněte pro více informací Klikněte pro více informací Klikněte pro více informací Klikněte pro více informací Klikněte pro více informací Klikněte pro více informací